Úvod

Kampaň: Ekohliadky za zníženie ekologickej stopy školy a obce

Informácie o kampani

  • Škola: Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves 64, 072 02, Tušická Nová Ves 64, 072 02 Tušická Nová Ves
  • Mesto: Tušická Nová Ves
  • Autor/Realizátor: Ing. Eva Berecinová
  • Realizačný tím: Mgr.Pajunková,Mgr.Brecková, Mgr.Kačurová,Mgr.Siksová,Mgr.Ažaltovičová, D.Nízka

Nástenka

Výstava výtvarných prác a makiet

Žiaci výtvarne stvárnili a verejnosti predstavili problematiku nutnosti šetrenia energiami. Makety nízkoenergetických domov a solárnych lámp sú návodom na konkrétne riešenie problematiky.

24 Apríl 2013

Interview v obciach

Žiaci pomocou letákov a komunikáciou s občanmi propagovali šetrenie energie v domácnostiach

24 Apríl 2013

Marec - mesiac knihy

Burza kníh a vytvorenie antikvariátu je možnosťou šetrenia papierom aj finaciami. Žiaci si vymieňali, aj za symbolické ceny predávali vlastné knihy.

12 Marec 2013

Triedenie, recyklovanie a kompostovanie

Šetríme svoje okolité prostredia recyklovaním. V škole separujeme 6 druhov odpadu, založili sme kompostovisko a celoročne zbierame papier, baterky a elektronický odpad.

12 Marec 2013

Rovesnícke vzdelávanie - propagácia šetrenia energie

Žiaci vypracovali jednoduchý bulletin s úspornými opatreniami súvisiacimi so šetrením vody, plynu a elektriny v škole. Pripravili si prezentáciu na propagovanie minimalizácie spotreby.

12 Marec 2013

Ekohliadky v akcii

Propagácia šetrenia na nástenných novinách

V škole sa vytvorili skupiny žiakov, ktorí pod vedením pedagógov monitorujú dodržiavanie úsporných opatrení v škole, stavu okolitého ŽP a propagujú zmenu.

12 Marec 2013

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie