Úvod

Kampaň: Využitie slnečnej energie v Detve

Informácie o kampani

  • Škola: Základná škola , Kukučínova 480/ 6, 96212 Detva
  • Mesto: Detva
  • Autor/Realizátor: Ing. Danica Peťková
  • Realizačný tím: PhDr. Jana Benková

Nástenka

Návšteva mestského úradu

Na mestskom úrade

Na záver kampane vybraní žiaci navštívili Mestský úrad v Detve, kde oboznámili s cieľom projektu a zistenými úsporami energie kompetentných pracovníkov mestského úradu.

22 Apríl 2013

Rozhlasová relácia

V rámci kampane k projektu o využití slnečnej energie sme odvysielali reláciu prostredníctvom školského rozhlasu. Všetci žiaci našej základnej školy boli informovaní o samotnom projekte a s ním súvisiacej verejnej kampani. Relácia bola zameraná na potrebu šetrenia energie z neobnoviteľných zdrojov a možnosti využitia obnoviteľných zdrojov.

22 Apríl 2013

Informovanie verejnosti

Na námestí SNP s prvou záujemky?ou o solárnu energiu

Žiaci podieľajúci sa na príprave a realizácii projektu sa zhromaždili na námestí v Detve za účelom informovania okoloidúcich občanov o potrebe šetrenia energiou a možnostiach využitia alternatívnych zdrojov energie - hlavne slnečnej energie.

22 Apríl 2013

Návšteva materskej školy

V materskej škole medzi de?mi

Žiaci v rámci informovania verejnosti navštívili aj miestnu materskú školu, ktorá je zapojená do projektu Zelená škola a vhodnou formou informovali deti o potrebe šetrenia energiou a možnosti využívania slnečnej energie.

22 Apríl 2013

Množstvo ušetrenej elektrickej energie

1. Riešenie problémovej úlohy Spoločne vypočítame spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie na ulici Kukučínova v Detve. Žiaci dostanú podklady o spotrebe elektrickej energie z rozvádzača na ulice Kukučínova, Orlova, B. Nemcovej zistené z Mestského úradu v Detve a ich úlohou je vypočítať spotrebu energie na ulici Kukučínova. Za rok 21 lámp ........ 12 822 kWh Za rok 9 lámp ......... x x = 5 495 kWh cena za 1 MWh ........... 70 € cena za 5,495 MWh ....... x x = 385 eur - úspora

15 Apríl 2013

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie