Úvod

Kampaň: Všimnú si rodičia, že šetrím energiu a prírodu?

Informácie o kampani

  • Škola: Základná škola Svrčinovec 336, 336 336, 2312 Svrčinovec
  • Mesto: Svrčinovec
  • Autor/Realizátor: Mgr.Martina Kullová
  • Realizačný tím:

Nástenka

Prekročili sme brány školy- informácie pre verejnosť.

O priebehu našich aktivít sa dozvedeli občania Svrčinovca zo Svrčinovského spravodaja, oslovovali sme rodičov počas rodičovského združenia a máme správy o aktivitách aj na webovej stránke školy. Využili sme materiály z komunikačného balíka a aj DVD. U rodičov sme sa stretli s pozitívnym ohlasom.

22 Apríl 2013

Ja šetrím, šetri aj ty!

Žiaci pri partnerskom vyučovaní dostali dlhodobú úlohu, vyplniť strom uskutočnenými energetickými opatreniami. Okrem toho mali získať pre túto úlohu svojho kamaráta alebo súrodenca.

29 Marec 2013

Čo vychádza z komínov našich domácností

Ovzdušie v našej dedine neznečisťuje len zhustená premávka, ale aj produkty spaľovania. Ľudia sa snažia ušetriť každý cent, ale je to na úkor životného prostredia a zdravia človeka. Hlavne počas zimy to často vyzerá takto...

29 Marec 2013

Partnerské vyučovanie v energetickej triede

Partnerské vyu?ovanie

Pripravili sme energetickú triedu, v ktorej sme zhromaždili projekty a predmety, ktoré súvisia s rôznymi formami energie. Tu prebiehalo partnerské vyučovanie, tu to všetko začalo... Vyučovanie viedli žiaci 8. ročníka, ktorí si pripravili prezentácie o využívaných zdrojoch energie vo Svrčinovci, zhodnotili dotazník o energetickom povedomí ľudí vo Svrčinovci, zahrali rozhovor s občanom Svrčinovca, ktorý vlastní slnečný kolektor a zamysleli sa nad ovzduším v dedine a dopade na zdravie človeka.

29 Marec 2013

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie