Úvod

Kampaň: Šetrime spoločne

Informácie o kampani

  • Škola: Základná škola Trstená, Hviezdoslavova 822/8, 2801 Trstená
  • Mesto: Trstená
  • Autor/Realizátor: Ing. Marta Lajčinová
  • Realizačný tím: Ing. Silvia Púčiková

Nástenka

Aktivisti EkoFondu

Žiaci 7.C triedy sa vybrali do ulíc mesta Trstená a rozdávali propagačné materiály, ktoré sme dostali ako jedna z prvých 60 škôl, ktoré sa zapojili do kampane EkoFondu. Popritom sa aj porozprávali s okoloidúcimi obyvateľmi o kampani a jej účeloch.

18 Apríl 2013

Mladí reportéri

Mladí reportéri v akcii

Žiaci 8. ročníka vyzbrojení kamerou a diktafónom sa vybrali do ulíc mesta so zámerom urobiť anketu týkajúcu sa energie. Zaujímalo ich všetko – od ziaroviek, ich výkonu a efektivity u predajcov, cez názory na montáž energeticky výhodných okien v budovách až po spôsob a hospodárnosť vykurovania u energetika, ktorý sa zaoberá vykurovaním mesta.Vyskúšali si prácu s kamerou a taktiež komunikáciu plnú technických termínov, čo im určite prinieslo vela skúseností, ktoré zúročia na hodinách nielen fyziky

17 Apríl 2013

Mobilománia

Podľa odhadov sa v poslednom období predá ročne na celom svete viac ako 1 miliarda mobilných telefónov. Odborne a ekologicky zlikvidovaných je z nich však len zlomok, čo vzhľadom na ich zloženie zaťažuje životné prostredie.Vyzbierali sme neuveriteľných 1321 nefunkčných mobilných telefónov a môžeme s hrdosťou hovoriť, že myslíme EKOLOGICKY !Svojou aktivitou sme prekvapili aj organizátora súťaže spoločnosť Orange Slovensko a.s.

13 Apríl 2013

Baterky na správnom mieste

Súťaž umožňuje bezplatne odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory s ohľadom na životné prostredie. Len vrátené batérie možno zbierať a len pozbierané batérie možno potom triediť a recyklovať. Najdôležitejšou etapou je zber. Veľa ľudí nepovažuje použité batérie za nebezpečný odpad a hádže ich do koša spolu s komunálnym odpadom, čo je veľkou chybou. Vyhodené použité prenosné batérie sa potom spaľujú, čím vzniká veľké množstvo škodlivých plynov.

13 Apríl 2013

Svetový deň vody

Svetový deň vody 2013: Medzinárodný rok vodnej spolupráce Problematika vody a jej zachovania pre budúce generácie sa týka každej krajiny, každého rezortu, každého z nás. Na vzťah medzi vodou a ľuďmi upriamuje celosvetovú pozornosť Svetový deň vody, ktorý bude 22. marca 2013. Hlavným motívom pre tento rok je International Year of Water Cooperation – Medzinárodný rok spolupráce v oblasti vody. Študenti z rôznych kútov Slovenska premietli svoje predstavy a myšlienky o vode do obrazov a rôznych akti

27 Marec 2013

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie