Úvod

Kampaň: Energiou šetríme my, skús to aj ty!

Informácie o kampani

  • Škola: Základná škola Apoštola Pavla, Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • Mesto: Liptovský Mikuláš
  • Autor/Realizátor: Mgr. Eva Brčeková
  • Realizačný tím:

Nástenka

Poďakovanie

Aby sme nezabudli, chceme sa veľmi pekne poďakovať za doručenie Komunikačného balíka. ĎAKUJEMEEEEEEEE

23 Apríl 2013

Zalarmovali sme našich známych

Aj email môže poslúžiť ako výborný nápad na šírenie myšlienky šetrenia energiou ďalším ľuďom. Viac v našom článku: Myšlienky šetrenia energie šírime e-mailom našim známym.

23 Apríl 2013

Vyrábali sme modely bytov

Na hodinách výtvarnej výchovy sme vyrábali modely bytov šetriacich al. plytvajúcich energiou. Viac v našom článku: Myšlienku šetrenia energie šírime v našej komunite – v našej triede.

23 Apríl 2013

Vyšli sme do ulíc

Viac o našej kampani v podobe pochodu mestom Liptovský Mikuláš nájdete v našom príspevku: Myšlienku šetrenia energie šírime v našej komunite – v uliciach nášho mesta.

23 Apríl 2013

Myšlienku šetrenia energie šírime v našej škole

Myšlienku šetrenia energie sme spropagovali aj v škole, keď žiakom jednotlivých tried ale aj zamestnancom školy boli rozdané propagačné materiály z komunikačného balíčka.

23 Apríl 2013

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie