Úvod

Kampaň: BOS energia v našej obci

Informácie o kampani

  • Škola: Základná škola, Jedľové Kostoľany 75, 95196 Jedľové Kostoľany
  • Mesto: Jedľové Kostoľany
  • Autor/Realizátor: Mgr. Gabriela Šurínová
  • Realizačný tím: Mgr. Martina Sedláková, Mgr. Renáta Šabová, Dana Dudášová, Bc. Emília Hrúzová, Mgr. Ivana Filipčíková

Nástenka

Zisťujeme, informujeme a šetríme

Zistené informácie o tom ako si zabezpečiť dovolenku tým, že sa budeme doma rozumne správať a usilovne šetriť pri varení, chladení, praní, žehlení, používaní PC, svietení, vetraní, či osobnej hygiene.

24 Apríl 2013

Paparazzi v uliciach našej obce

Skupina zvedavých paparazzov, fotografov a jednej učiteľky sa vydali do temných ulíc obce počas maximálneho šetrenia elektrickej energie (len pri sviečkach a krbe). Chcete vidieť ako vyzerá tma v Jedľových Kostoľanoch? Poďte sa s nami pozrieť.

24 Apríl 2013

Vyrábame si energiu a svietime, kuknite sa na to

Chlapci sa s veľkou chuťou zhostili úlohy vysvetliť a ukázať podstatu výroby elektrickej energie pomocou nášho bicykla. Znova a znova vysvetľujú prichádzajúcim záujemcom funkciu dynama, transformátora a predvádzajú svoje schopnosti priamo na bicykli.

24 Apríl 2013

Ako funguje dynamo?

Dynamo je točivý elektrický stroj na výrobu jednosmerného el. napätia alebo prúdu, mení mechanickú energiu na elektrickú, pracuje na princípe elektromagnetickej indukcie. Dynamo sa skladá z nasledovných častí: - statora – pevná časť, je tvorený cievkou, príp. permanentný m elektromagnetom - rotora - pohyblivá časť, to je tzv. kotva, ktorú vkladáme do statorového magnetického poľa - komutátor – mení smer prúdu privádzaného do cievok rotora, nazýva sa tiež prepínač alebo usmerňovač.

24 Apríl 2013

Svietenie Slnkom aj v noci

Na základe rozhovoru s našim pánom starostom sme získali materiál o solárnych svietidlách, ktoré by podľa plánov mali byť používané v našej obci v blízkej budúcnosti.

24 Apríl 2013

Šikovní ockovia v akcii

Šikovní a ochotní ockovia sa podujali na skonštruovanie stojana a zapojenie elektrického obvodu k darovanému bicyklu, pomocou ktorého si budeme vyrábať elektrickú energiu.

24 Apríl 2013

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie