Úvod Energia v škole Trieda

Miestnosť: Trieda

Rozšírené vyhľadávanie | Najnovšie | Najstaršie | Abecedne
Najlepšie hodnotené | Najviac sa páči

Časová náročnosť EO
Finančná náročnosť EO
Economy light

Výmena starých žiaroviek za ekologické LED žiarovky.Výmena bola realizovaná v spolupráci s firmou V-elektra a podporou samosprávy v zastúpení primátora mesta Andreja Hrnčiara.Samotnej výmene predchádzala analýza efektívnosti,do ktore...

Autor: Mgr.,Dušan, Haško  Škola: Evanjelická spojená škola Mesto: Martin Pridané: 18 Február 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1347x

 

Tma zbližuje

Ľudia často nevedia o malých energetických opatreniach, ktoré sa dajú realizovať u nich doma na zníženie spotreby energie. Osveta a učenie sa v každom veku je jednou z možností ako sa naučiť šetriť energiou na každom mieste a vo vš...

Autor: Mgr. Lenka Paľová  Škola: ZŠ, Ul. T. J. Moussona, Michalovce Mesto: Michalovce Pridané: 10 December 2012   Hodnotenie: Páči sa: 1083x

 

Metamorfózy odpadu

Cieľom aktivity bolo naučiť deti v priamom vyučovaní, že aj deti samotné môžu odpadu vdýchnuť "druhý život" v podobe hračiek, ale aj iných úžitkových predmetov. V rámci aktivity sme venovali pozornosť možnosti druhotne spracováv...

Autor: PaedDr. Antónia Snehotová  Škola: Základná škola Mesto: Bratislava 2 - Ružinov Pridané: 14 September 2012   Hodnotenie: Páči sa: 1214x

 

Šetrenie na našej škole

súhrn činností na našej škole poeticky...

Autor: Ing. Stanislav Jurko  Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou Mesto: Hanušovce nad Topľou Pridané: 29 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 1503x

 

Tríbečská sa farbí do zelena

"Tríbečská sa farbí do zelena" je komplexný projekt, ktorý zastrešuje viacero aktivít, niektoré sú bližšie popísané v samostatných moduloch. Do projektu sa aktívne zapojili žiaci 3. až 9. ročníka. Tento projekt priamo nadväzuje n...

Autor: RNDr., Viera, Glosová  Škola: Základná škola Tribečská Mesto: Topoľčany Pridané: 29 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 1376x

 

Elektrožrúti v akcii

Hľadanie spotrebičov, ktoré v najväčšej miere ovplyvňujú spotrebu elektrickej energie v škole....

Autor: PaedDr. Milan Križan  Škola: Základná škola s materskou školou Mesto: Zborov nad Bystricou Pridané: 29 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 1360x

 

Separuj a šetri

Starší študenti postupne odprezentovali v každej triede prezentáciu zameranú na úsporu energie po ktorej nasledovala krátka diskusia. Triedy boli následne vybavené košmi na separovanie odpadu (papier, plast, zmiešaný odpad). Žiaci tiež...

Autor: RNDr., Viera, Glosová  Škola: Základná škola Tribečská Mesto: Topoľčany Pridané: 29 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 1375x

 

Ako ušetríme

Šetrenie elektrickej energie a zníženie finančných nákladov školy - výmenou klasických žiaroviek za úsporných žiariviek....

Autor: Mgr. Gabriela Šurínová  Škola: Základná škola Mesto: Jedľové Kostoľany Pridané: 29 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 1383x

 

Úspory energie výmenou žiaroviek

Úlohou žiakov je zistiť v skupinách údaje o možnostiach využívania žiaroviek, ktoré sú na trhu. Aký je rozdiel medzi nimi a ktoré sa im zdajú najefektívnejšie v akých miestnostiach. Na základe zistených údajoch vytvoriť poster o ...

Autor: Bc. Aneta Balošáková  Škola: Základná škola Gessayova Mesto: Bratislava 5 - Petržalka Pridané: 28 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 987x

 
Energia od detí pre deti

Energia od detí pre deti

Interaktívna prednáška pre žiakov prvého stupňa zš zameraná na úsporu energie v škole a v domácnostiach...

Autor: Mgr. Martin Jankech  Škola: Základná škola Holubyho Mesto: Piešťany Pridané: 28 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 1044x

  «Začiatok | Predch 1 2 3 4 5Ďalej | Koniec»

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie