Úvod Energia v škole Trieda

Miestnosť: Trieda

Rozšírené vyhľadávanie | Najnovšie | Najstaršie | Abecedne
Najlepšie hodnotené | Najviac sa páči

Časová náročnosť EO
Finančná náročnosť EO
Baterkománia /výtvarne aktivity a hry, happening/

Zber starých použitých bateriek. žiaci zberali a prinášali do školy staré použité baterky. Zrazu ich bolo veľmi veľa, deti nosili a nosili. Dokonca ich to tak nadchlo,že sme to nazvali BATERKOMÁNIOU. V čase zberu a kopenia, deti zistil...

Autor: Mgr. Adriana Václavková  Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou Mesto: Hanušovce nad Topľou Pridané: 27 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 588x

 
Zem je v našich rukách - pošli ďalej

Zem je v našich rukách - pošli ďalej

Toto storočie je storočím separovaného odpadu. Ale prečo separovať? Prišla nám na um myšlienka, že televízia a rozhlas pri šírení osvety chýba. Našej generácii - generácií mládeže je blízky internet a táto téma nám nie je ľa...

Autor: Mgr. Mária Bernáthová  Škola: ZŠ Benkova Mesto: Nitra Pridané: 27 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 435x

 

Ekotruhličenie /recyklobox/

Výtvarná aktivita /recyklovanie/, ako urobiť z ničoho/odpad/ - niečo /krásne, estetické krabice, boxy,truhlice/.Druhotné využitie separovaného odpadu, konkrétne - kartónov, krabíc a plastových fliaš....

Autor: Mgr. Adriana Václavková  Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou Mesto: Hanušovce nad Topľou Pridané: 27 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 647x

 
Lepenie reflexnej fólie za radiátory

Lepenie reflexnej fólie za radiátory

Použité pomôcky: thermoflex denbraven, lepidlo duvilax L-58, nožnice, ceruzka, meter, štetec plochý zárohový, upravený valček na maľovanie na ohybnej plastovej rúčke,teplomery,šrúbky, hmoždinky, vŕtačka; * kúpa vhodných teplomero...

Autor: Ing. Stanislav Jurko  Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou Mesto: Hanušovce nad Topľou Pridané: 27 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 674x

 

Vdýchnuť veciam nový život /umelecká recyklácia/

Umelecká recyklácia - naše recyklačné aktivity sa začali objavom v starom sklade. Objavila som staré, nepotrebné, polámané stoličky, ktoré už čakala iba likvidácia/spálením?/. Veľmi ma zaujal ich tvar, spomenula som si na dtstvo, ke...

Autor: Mgr. Adriana Václavková  Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou Mesto: Hanušovce nad Topľou Pridané: 26 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 605x

 

Súťaž v šetrení elektrinou a teplom + zber bateriek

Žiaci celej školy sa zúčastnili SÚŤAŽE V ŠETRENÍ ELEKTRICKOU ENERGIOU A TEPLOM. Šetrenie každodenne kontrolovala 3-členná hliadka "EnergoPátrači" z rôznych tried(počas mesiaca február),kontrolovali vypínanie svetiel v triedach, p...

Autor: Ing. Stanislav Jurko  Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou Mesto: Hanušovce nad Topľou Pridané: 26 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 619x

 
Reflexné fólie

Reflexné fólie

Zistiť, o koľko sa zvýši teplota v triede použitím reflexných fólií oproti triede bez fólií....

Autor: Ing. Marta Lajčinová  Škola: Základná škola Trstená Mesto: Trstená Pridané: 26 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 441x

 

Vedomostný test + prieskum tried na stránka školy - ŠETRENIE ENERGIOU

Žiaci tried (ako celok)sa mali možnosť otestovať a získať body do celkovej súťaže medzi triedami.Test má v sebe prieskumnú časť,4 nebodovateľné otázky, slúžiace k zistenie stavu zapojenia tried do súťaže. Najvýznamnejšia z nic...

Autor: Ing. Stanislav Jurko  Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou Mesto: Hanušovce nad Topľou Pridané: 26 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 748x

 

ABC úspory energie v našej škole

ABC úspory energie v našej škole a separovanie druhotných surovín....

Autor: RNDr. Mgr. Ľubica Hildebrandová  Škola: Základná škola Jána Palárika Majcichov Mesto: Majcichov Pridané: 26 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 511x

 

Reflexná fólia za radiátormi.

"Reflexná fólia za radiátormi" bola aktivita, ktorú sa rozhodli realizovať žiaci pri naštudovaní materiálov o šetrení energie. V príprave aktivity žiaci získali teoretické vedomosti o výhodách reflexnej fólie, finančnej náročnos...

Autor: Mgr.Iveta Jakubová  Škola: Základná škola Mesto: Handlová Pridané: 22 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 423x

  «Začiatok | Predch 1 2 3 4 5 Ďalej | Koniec»

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie