Úvod Energia v škole Trieda Lepenie reflexnej fólie za radiátory

Lepenie reflexnej fólie za radiátory

Video

Pridané: 27.03.12 Názov: Lepenie reflexnej fólie za radiátory
Autor: Ing. Stanislav Jurko
Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou

Perex:
Použité pomôcky: thermoflex denbraven, lepidlo duvilax L-58, nožnice, ceruzka, meter, štetec plochý zárohový, upravený valček na maľovanie na ohybnej plastovej rúčke,teplomery,šrúbky, hmoždinky, vŕtačka; * kúpa vhodných teplomerov; * pripevnenie teplomerov do tried; * odmeranie teploty pred opatrením, * nalepenie reflexných fólií za radiátory do tried, ktorých jeden múr je vonkajším múrom budovy školy - "koncové triedy" * odmeranie teploty po nalepení reflexných fólií, * vyhodnotenie

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
64.00 + 0,7°C

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
výpočet v súbore meranie.avi z youtube.com

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
20 deň/dní

Východiskový stav
chladnejšie v koncových triedach a niektorých kabinetoch

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník,

Riešenie

1. kúpa vhodných teplomerov Boli navštívené obchody Baumax Prešov, Haus Prešov, Merkury Market Prešov, Kovtext Hanušovce, Čínsky obchod Hanušovce nad Topľou s cieľom výberu najvhodnejšieho teplomera. Pri výbere sa bralo do úvahy, či má teplomer  sklenenú rúrku s liehom len prilepenú, alebo ju má prichytenú na povrchu, alebo zapustenú v tele teplomera, cena teplomera, možnosť doobjednania do 31 kusov. Cenovo a v prevedení najvhodnejší bol teplomer z MerkuryMarketu za 0,99€. Tento teplomer má sklenenú rúrku pevne zapuzdrenú v drážke teplomera, "hlavička" je čiastočne krytá mriežkoplastom, má pripravenú dieru na prichytenie na stenu. Cenu hradila ZŠ. vykonal: Ing. Stanislav Jurko

2. pripevnenie teplomerov do tried, Teplomery do tried pripevňoval školník do výšky hlavy sediaceho žiaka. V koncových chladnejších triedach bol medzi teplomer a stenu podložený termoflex-hliníková fólia s penou. Takto teplomer merá teplotu vzduchu a nie steny. vykonal: školník Zdeno Lukáč

3. odmeranie teploty pred opatrením vo videu: meranie.avi (netradične ,už som zaplnil miesto na 5 materiálov)  vykonali: koordinátorky žiackych hliadok "EnergoPátrači" - žiačky 9.a - Katarína Gdovinová a Nikola Sochová;

4. nalepenie reflexných fólií, Použité  pomôcky: thermoflex denbraven, lepidlo duvilax L-58, nožnice, ceruzka, meter, štetec plochý zárohový, upravený valček na maľovanie na ohybnej plastovej rúčke.Lepenie prebiehalo počas prevádzky radiátorov v zimnom období. Radiátory sú v záruke, neskladali sa zo stien. Lepenie bolo preto náročnejšie.

POSTUP LEPENIA:(rozmery orientačné premerať svoje!)

 1. Stenu za radiátorom sme omietli zárohovým štetcom
 2. Odmeriame dĺžku radiátora napr. 120 cm (obrázok ***rozmery.jpg)
 3. Odmeriame potrebnú veľkosť fólie ( kvôli žiakom kratšia) a odstrihneme ju
 4. Ceruzkou na stene vyznačíme plánovaný priestor na nanesenie a nalepenie fólie (červený čiarkovaný obnĺžnik na obrázku)
 5. Odmeriame napr. vzdialenosť od ľavého naznačeného okraja po stred ľavého pevného uloženia radiátora (na obrázku 13 cm) a vzialenosť naznačíme perom na penovú stranu fólie
 6. Odmeriame zvislú vzdialenosť Ľ uloženia od plánovaného ceruzkou naznačeného horného okraja na stene
 7. Perom vzdialenosť naznačíme na fólii (na obr. rozmer 11cm)
 8. Vystrihneme  "slzu" alebo elipsu na mieste Ľ uloženia
 9. Odmeriame vzdialenosť medzi Ľ a P uložením  (na obr. rozmer 94 cm)
 10. Pre istotu odmeráme zostávajúcu vzialenosť medzi P uložením a pravým plánovaným okrajom naznačeným ceruzkou na stene malo by zostať 13 cm  (na obr. rozmer 13cm pravý)
 11. vystrihneme obdobne P otvor vo fólii
 12. štetcom dôkladne nanesieme lepidlo na stenu - štetec z lepidlom zasúvame za radiátor takmer celé
 13. fóliu držiac  1 žiakom z Ľ strany a druhým z P strany pri miernom odtiahnutí spodnej časti radiátora (tretím žiakom)  od steny, pomaly zasúvame poza radiátor až do výšky naznačenej ceruzkou na stene
 14. pritlačíme vrchnú stranu fólie (dbáme na vodorovnosť horného okraja fólie)
 15. prilepíme za mierneho natiahnutia Ľ stranu fólie - súčasne druhý žiak opačným smerom naťahuje P stranu fólie
 16. upraveným valčekom od stredu zhora poza radiátor pritláčame fóliu
 17. dotlačíme fóliu po celej ploche

lepenie prevádzal učiteľ Ing. Stanislav Jurko, alebo Mgr. Lukáš Čebra, takmer vždy sa nalepenia zúčastnili žiaci 8.a. Pomohli aj žiaci dalších tried 7., 8. a 9. ročníkov. Za 1 radiátorom trvá lepenie asi 50 min. Celkove bolo nalepených 31 fólií termoflex pod 31 radiátorov od dĺžok 120cm po najviac 183cm, vždy o šírke 50cm.

5. odmeranie teploty po nalepení reflexných fólií, vo videu: meranie.avi (netradične ,už som zaplnil miesto na 5 materiálov) ; vykonali: koordinátorky žiackych hliadok "EnergoPátrači" - žiačky 9.a - Katarína Gdovinová a Nikola Sochová;

6. vyhodnotenie:

výdavky: termoflex (8 kus. 0,5m x 5m) + duvilax penetrak + 2štetce ........41,00 €

duvilax lepidlo 58 1kg ........................................................................... 3,50 €

duvilax lepidlo 58  5kg..........................................................................18,00 €

šrúbky 6mm x 31.................................................................................

hmoždinky...........0,06 € x 31= ...............................................................1,86 €

spolu.....................................................................................................64,36€

prínos: zvýšenie teploty o 0,7 °C.  Pocitovo asi viac :)

Ďalšie využitie EO

8.ročník predmet Technika témy: Výroba elektrickej energie, úspora

Komunikácia EO

* "SPOMÍNAME NA ZIMU" - prezentácia plagátu: opatrenia_38_plagat.jpg na školskom LCD na chodbe * FÓLIE SÚ VIDITEĽNÉ za radiátormi a nimi odrazené teplo ohrieva - triedy: klub 1.stupeň, dielňa č.58, 3.a, 6.a, 8.a, 9.a , informatika-fyzika; - kabinety: fyzika,kabinet 1.stupeň,kabinety TV1 a TV2, kabinet klubu, kabinet jazykov * "PREZENTÁCIA FORMOU ZVÝŠENEJ TEPLOTY V TRIEDACH :-)"


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme zmysluplnosť a detailné prepracovanie aktivity, ktorá sa zrealizovala napriek časovej náročnosti po celej škole. Za dôležité tiež považujeme, že po jej realizácii nasledovala spätná väzba - kontrola teploty."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie