Úvod Energia v škole Trieda

Miestnosť: Trieda

Rozšírené vyhľadávanie | Najnovšie | Najstaršie | Abecedne
Najlepšie hodnotené | Najviac sa páči

Časová náročnosť EO
Finančná náročnosť EO
Šetrenie elektrickej energie na našej škole

- zatepľovanie budovy školy - výmena okien za plastové - aktivity realizované v rámci tried - výmena obyčajných žiaroviek za úsporné - šetrenie energií v sociálnych zariadeniach - usporiadanie besiad s tématikou šetrenia energi...

Autor: PaedDr. Ľubica Machavová  Škola: Základná škola s materskou školou Cinobaňa Mesto: Cinobaňa Pridané: 29 Apríl 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1316x

 

Triedenie a recyklácia odpadu

Počas školského roka žiaci a rodičia zbierali papier a elektronický Odpad,ktorý sme pravidelne odovzdávali do zberných firiem. V triedach sme zaviedli separovanie 4 položiek - papier,plasty, bioodpad a tetrapaky. Znížili sme množstvo n...

Autor: Ing. Eva Berecinová  Škola: Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves 64, 072 02 Mesto: Tušická Nová Ves Pridané: 25 Apríl 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1348x

 

Zníženie energetickej náročnosti v budove školy

Hľadali sme spôsoby, ako zabrániť únikom tepla v objektoch školy, ktorá bola v roku 2010 zateplená, no napriek tomu sa nepodarilo dosiahnuť plánovanú úsporu. Okrem únikov tepla v prechodovej chodbe druhé najvýraznejšie straty predstav...

Autor: Mgr. Ľubica Valová  Škola: Základná škola Ul. kpt. Nálepku 855/12 Mesto: Nové Mesto nad Váhom Pridané: 24 Apríl 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1260x

 

Šetrenie energie v našej škole

Na základe zistených informácii na platforma.ekofond.sk o šetrení energie žiaci vytvorili prezentáciu, ktorá zachytáva možnosti šetrenia energie v našej škole a v domácnosti....

Autor: Mgr. Miroslav Straško  Škola: Základná škola Mesto: Poltár Pridané: 23 Apríl 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1393x

 

Šetríme náš les

Žiaci školy si po získaní potrebných vedomostí z ručnej výroby papiera nacvičovali vlastnú výrobu papiera, ktorú následne učili svojich spolužiakov a obyvateľov obce; prezentovali výrobky z ručne vyrábaného papiera. Aktivitou sme...

Autor: Bc. Emília Hrúzová  Škola: Základná škola Mesto: Jedľové Kostoľany Pridané: 23 Apríl 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1708x

 

Na radosť žiakom, na pomoc Zemi

Už štvrtý rok na našej škole robíme radosť žiakom a ich rodičom. Ako? Nemusia kupovať plastové obaly na zošity a učebnice. Zošity neobaľujeme vôbec a učebnice do papierových, ekologickejších obalov. Dôvody a vypočítané ušetr...

Autor: Mgr. Lenka Paľová  Škola: ZŠ, Ul. T. J. Moussona, Michalovce Mesto: Michalovce Pridané: 15 Apríl 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1130x

 

Ja šetrím, šetri aj ty!

Naučiť sa šetriť a chrániť prírodu prostredníctvom malých energetických opatrení v domácnosti....

Autor: Mgr.Martina Kullová  Škola: Základná škola Svrčinovec 336 Mesto: Svrčinovec Pridané: 22 Marec 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1509x

 

Nesvietime, no my pracujeme!

Nesvietime, no my pracujeme! Tento názov sme prispôsobili výroku - Hodina Zeme. Toto posolstvo vysvetľuje, že aj malé energetické opatrenia realizované v škole, v rodine, komunite majú pre spoločnosť veľký význam. Je to o chcení zamy...

Autor: Ing. Danica Peťková  Škola: Základná škola Mesto: Detva Pridané: 14 Marec 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1565x

 

Každú sekundu jedna kvapka

Výmena starých kvapkajúcich vodovodných batérií v rámci školy, za nové pákové. Boli by ste prekvapení, koľko vody vytečie zbytočne zo starých batérií. My sme to vypočítali, a preto sme dali sily dokopy a urobili nápravu....

Autor: Mgr. Lenka Paľová  Škola: ZŠ, Ul. T. J. Moussona, Michalovce Mesto: Michalovce Pridané: 08 Marec 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1282x

 

Zelené kilometre

Cieľom je poukázať na problémy spojené so zvyšujúcou sa mestskou automobilovou dopravou. Medzi najväčšie negatívne vplyvy motorovej dopravy v mestách patrí •zhoršovanie kvality ovzdušia •zvyšovanie miery hluku •rastúca úmr...

Autor: Mgr. Janka Lörinczová Hauptvógelová  Škola: ZŠ Benkova Mesto: Nitra Pridané: 19 Február 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1407x

  «Začiatok | Predch 1 2 3 4Ďalej | Koniec»

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie