Úvod Zapojené školy Základná škola Jána Palárika Majcichov

Základná škola Jána Palárika Majcichov, Školská 536, Majcichov 91922

Profil školy


Webová stránka školy:
www.majcichov.sk/skola

Mesto:
Majcichov

Adresa:
Školská 536,
Majcichov
91922

Účasť školy v moduloch:

Výsledky školy:

Zoznam registrovaných učiteľov:

Zoznam príspevkov podľa modulov:

Škola v akcii
ABC úspory energie v našej škole
Moderné vyučovanie
Smetiskovo
The environmental problems people in Kenya
Pokusy a videá
DILEMA MILOVNÍKOV KÁVY
VEĽKÉ PRETEKY BALÓNOV
KVET KVITNÚCI AJ V ZIME
TEPLO A ZIMA
VOĽNÝ AKO STLAČENÝ VZDUCH
BUDÍČEK PRE MIKROORGANIZMY
POPOLUŠKA, ALEBO AKO ODDELIŤ KORENIE OD SOLI
TRYSKOVÁ LOĎ

Účasť v celkovej súťaži

Ročník Účasť
Energia v našej škole škola sa celkovej súťaže zúčastnila
Energia v našom meste škola sa celkovej súťaže nezúčastnila

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie