Úvod Energia v škole Zborovňa

Miestnosť: Zborovňa

Rozšírené vyhľadávanie | Najnovšie | Najstaršie | Abecedne
Najlepšie hodnotené | Najviac sa páči

Časová náročnosť EO
Finančná náročnosť EO
Inkognito hliadka na stope učiteľom

V škole bola zriadená hliadka, ktorú tvorili žiaci 5 ročníka. Kontrolovali šetrenie energie na škole. Ekohliadka kontrolovala:spôsob vetrania a meranie teploty v zborovni,používanie kancelárskeho papiera,využívanie recyklovaného kancel...

Autor: Ing.Lenka Hanáková  Škola: ZŠ s MŠ Šúrovce Mesto: Šúrovce Pridané: 26 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 602x

 

ABC úspory energie v našej škole

ABC úspory energie v našej škole a separovanie druhotných surovín....

Autor: RNDr. Mgr. Ľubica Hildebrandová  Škola: Základná škola Jána Palárika Majcichov Mesto: Majcichov Pridané: 26 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 777x

 

Hľadáme stratenú energiu.

"Hľadáme stratenú energiu" je aktivita pripravená formou súťaže, kde žiaci školy hľadajú stratenú energiu v triedach, na chodbách, v PC učebni, jedálni,telocvični a sociálnom zariadení. "Stratená energia" je energia, ktorá sa dá ...

Autor: Mgr.Iveta Jakubová  Škola: Základná škola Mesto: Handlová Pridané: 19 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 683x

 

Šetri energiu aj bez financií

Úlohou žiakov bolo vyriešiť problém v chladných triedach bez akýchkoľvek finančných prostriedkov....

Autor: Mgr. Denisa Kundrátová  Škola: ZŠ s MŠ Malčice Mesto: Malčice Pridané: 19 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 684x

 

Odpad náš každodenný

Odpad sa stal súčasťou nášho každodenného života. Ale čo s ním ? Je nám to jedno ? Ukážeme Vám, ako jednoducho si s ním vieme poradiť. Ukážka jednoduchého systému triedenia odpadu, jeho minimalizácia a nakladanie s ním. Šetrím...

Autor: Mgr. Lenka Paľová  Škola: ZŠ, Ul. T. J. Moussona, Michalovce Mesto: Michalovce Pridané: 06 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 714x

 

Separácia odpadu

Separáciou odpadu šetríme energiu a finančné zdroje, ktoré by boli vynaložené na ich likvidáciu( odstraňovanie z prostredia školy), šetríme primárne zdroje. Vytvárame návyky separácie u žiakov. ...

Autor: Mgr. Zuzana Palachová  Škola: Základná škola Mesto: Detva Pridané: 19 Január 2012   Hodnotenie: Páči sa: 765x

 

Ani kvapku nazmar

Cieľom aktivity je poukázať na mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Podporiť informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody....

Autor: Mgr. Mária Novoveská  Škola: Základ.škola, Topoľová 8, Mesto: Nitra Pridané: 18 Január 2012   Hodnotenie: Páči sa: 736x

 

Eko hliadka

Deti si zvolia zástupcov, ktorí budú dohlidať na šetrenie energie v škole. Nakoľko sa jedná o deti s diagnózou autizmus je potrebné, aby deti mali hlavne vizuálny prehľad a z tohto dôvodu bola zhotovená nástenka s člemni " Eko hliadky...

Autor: Ing.Iveta Petíková  Škola: Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom Mesto: Košice 2 - Myslava Pridané: 17 Január 2012   Hodnotenie: Páči sa: 821x

 

Ekohliadka na stope učiteľom

V škole zriadená ekohliadka, ktorú tvorili žiaci - zástupcovia zo všetkých tried,kontrolovala, ako učitelia dodržiavajú zásady šetrenia energiou.Kontrolovali, v akom režime nechávajú počítačovú techniku; monitorovali teplotu v mies...

Autor: Mgr.Darina Drusová  Škola: ZŠ sv. Dominika Savia Mesto: Dubnica nad Váhom Pridané: 16 Január 2012   Hodnotenie: Páči sa: 1473x

  «Začiatok | Predch 1 2Ďalej | Koniec»

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie