Úvod Energia v škole Zborovňa Šetri energiu aj bez financií

Šetri energiu aj bez financií

Pridané: 19.03.12 Názov: Šetri energiu aj bez financií
Autor: Mgr. Denisa Kundrátová
Škola: ZŠ s MŠ Malčice, Malčice

Perex:
Úlohou žiakov bolo vyriešiť problém v chladných triedach bez akýchkoľvek finančných prostriedkov.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
1.00 GJ

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Pre bežnej prevádzke je spotreba cca 8GJ ale ak sme vykonali izoláciu, malo to vplyv aj na vykurovanie, pričom spotreba sa znížila na 7GJ

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
1 deň/dní

Východiskový stav
V zimných mesiacoch sa žiaci často sťažovali, že majú v triedach chladno. Jasne bolo cítiť, že cez staré drevené okná uniká teplo. Ale v triedach s plastovými oknami, nebol až taký problém.

Realizačný tím
učitelia, žiaci,

Riešenie

Realizačný tím si vybral dna porovnanie dve triedy, ktoré majú rovnakú rozlohu a sú orientované na rovnakú svetovú stranu. Zmerali sme teplotu v oboch triedach aj pri oknách. V triede, ktorá mala plastové okná bola v marci v ranných hodinách nameraná teplota 22°C. Vo vedľajšej triede so starými oknami bola nameraná trocha nižšia teplota a to 21°C. Chlad išiel najmä zo špár v okne, ktoré sú v zlom stave. Jedným zo známych spôsobov lacnej izolácie, ktorú používali už naše babky je izolácia pomocou starých plachiet. Žiaci priniesli z domu plachty, ktoré už nebudú potrebovať a vložili do okien na miesta, kde najviac prenikal chladný vzduch. Ak sme zmerali teplotu na ďalšie ráno, teplomer ukázal už 21,5°C. Ak by sme okno odizolovali po celom obvode, teplota by sa vyšplhala až na 22°C.

Ďalšie využitie EO

Naše opatrenie je prepojené najmä s fyzikou hlavne s témou energia a termodynamika, ale keďže ide aj o praktickú časť, vhodné je aj pre využite v technike.

Komunikácia EO

Keďže realizační tím tvorili žiaci z viacerých tried, každý formou prednášky na hodine fyziky urobil krátku prednášku a diskusiu o probléme a spôsobe šetrenia. Žiaci z triedy s riešením súhlasili a napomáhali pri realizácii projektu.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Je pozitívne, že takáto aktivita v žiakoch rozvíja myslenie orientované na hľadanie príčin problému a následných riešení, a tiež na šetrenie finančných prostriedkov. Oceňujeme tiež možnosť overiť vplyv aktivity. V nadväznosti na aktivitu však chýba ďalšie rozvíjanie témy úspor. Reálna výška úspory je diskutabilná."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie