Úvod Zapojené školy Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom Ing.Iveta Petíková

Ing.Iveta Petíková


Aprobácia:
chémia, fyzika

Účasť učiteľa v moduloch:

Zoznam príspevkov podľa modulov:

Škola v akcii
Eko hliadka
Voda
Moderné vyučovanie
Eko pexeso
Exkurzia v spaľovni odpadov spoločnosti Kosit a.s. Košice
Obraz
Pokusy a videá
Kvet

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie