Úvod Obraz

Obraz

Pridané: 20.03.12 Názov: Obraz
Autor: Ing.Iveta Petíková
Škola: Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Košice 2 - Myslava

Predmety: Výtvarná výchova, Výchova umením

Vek: 6+

Trvanie: do 30 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: obaly z čajov, lepidlo, papier, šnúrka na zavesenie

Cieľ

Deti s diagnózou autizmus majú tendenciu lipnúť na svojich zbierkach a predmetoch, preto je pozitívum, že deti zbierku obalov z čajov boli ochotné dať na spracovanie a vytvoriť nové dielo.

Metodický postup

 

Postup aktivity je relatívne jednoduchý, ale pre naše deti s diagnózou autizmus vhodný hlavne pre cibrenie jemnej motoriky.

Postu:

- na výkres A3 si nakreslili ceruzkou motív

- za pomoci učiteľa lepili obaly z čajov na daný motív

- výsledkom je obraz, ktorý si deti umiestnili na chodbu školy.

 


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Zaujímsvá a netradičná technika a výsledok. Výborná je tiež zaangažovanosť žiakov do témy a opakovateľnosť aktivity aj za účelom relaxu. Do budúcnosti sa úloha môže rozvíjať smerom ku konkrétnejším činnostiam, k náučnejšiemu štýlu upevňovania vedomostí o danej téme."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie