Úvod Energia v škole Jedáleň Voda

Voda

Pridané: 28.02.12 Názov: Voda
Autor: Ing.Iveta Petíková
Škola: Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Košice 2 - Myslava

Perex:
Naše autistické deti si nenosia každý piatok domov použite uteráčiky, ale podľa vopred dohodnutého harmonogramu v rámci tried ich vyzbierajú z celej školy a v cvičnej kuchynke perú a v sušičke sušia. Následne vyprodukovanú destilovanú vodu zo sušičky odovzdávajú rodičom, ktorí túto destilovanú vodu používajú napr. do ostrekovačov do áut, žehličiek a pod.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
0.00 ine

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Týždenne vyprodukujeme cca 4 litre destilovanej vody. V obchodnej sieti je cena destilovanej vody 0,50 eur/liter. To znamená, že týždenne ušetria rodičia, ktorí odoberajú vodu cca 2 eurá. Nie je to veľká suma, ale rodičia aspoň nekupujú balenú vodu ale stále si prinesú pôvodný obal, ktorý im deti naplnia a v neposlednom rade sa využíva " odpad".

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
10 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
Nedostatkom bolo, že destilovaná voda so sušičky bola každý týždeň vylievaná a nevyužitá.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, rodičia,

Riešenie

 

Použité uteráky deti zozbierajú z tried podľa harmonogramu. Nakoľko sa jedná o autistické deti návod na práčke majú zjednodušený a označený značkami a obrázkami. Po vypraní prekladajú uteráky do sušičky, ktorá je tiež názornými obrázkami prispôsobená ich vnímaniu. Sušičku máme technologicky prispôsobenú tak, že destilovaná voda nejde do odpadu ale je zozbieraná v nádobke. Z nádobky prelievajú vodu do fliaš. Rodičia pravidelne odoberajú fľaše s destilovanou vodou a využívajú ju napr. ostrekovačov v aute, žehličiek, na polievanie určitých druhov kvetov a pod.

 

Ďalšie využitie EO

Fyzika - proces kondenzácie. Rozvoj sociálnych zručností - predmet pre žiakov s autizmom - nácvik domácich prác.

Komunikácia EO

Možnosť odberu destilovanej vody oznámili žiaci rodičom propagačným letákom na hlavnej nástenke školy.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Veľmi si vážime snahu učiteliek pripraviť aktivitu pre autistických žiakov a tak ich aktívne zapojiť do úspory energie! Výstup opatrenia je konkrétny, užitočný a inovatívny. Zaujímala by nás spätná väzba od rodičov."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie