Úvod Rôzne Kvet

Kvet

Pridané: 20.03.12 Názov: Kvet
Autor: Ing.Iveta Petíková
Škola: Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Košice 2 - Myslava

Perex:
Nakoľko sa jedná o deti s diagnózou autizmus zvolili sme jednoduchší pokus. V prvom pokuse sme zvolili demonštráciu pokusu pre celú triedu, ale vzhľadom k aktivite našich detí bol pokus neplatný, preto je video natočené komornejšie a nie v priestoroch triedy. Pokus pozostáva s jednoduchej demonštrácie sily vody.

Predmety:
Fyzika

Vek: 6+

Trvanie: do 10 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: papier, nožnice, nádobka s vodou

Cieľ:

Cieľom pokusu bolo jednoduchou formou ozrejmiť deťom, že vode je silný element a že prenikne takmer všade. Táto vlastnosť vody je využiteľná nielen v bežnej praxi, ale aj ako alternatívny zdroj energie.

Metodický postup:

 

Pokus bol realizovaný s menšou skupinou detí s diagnózou autizmus. Vzhľadom na ich hendikep bolo potrebné deťom vopred oznámiť, aký bude postup a čo bude výsledkom pokusu. Deti pracovali podľa postupu nasledovne:

- z papiera si vystrihli motív v tvare kvetu

- pripravili si nádobu s vodou

- papierový kvet poskladali tak, že všetky lupienky zložili smerom dovnútra

- zložený kvet položili na hladinu vody

- papier v styku s vodou začas vodu vpíjať a svojou váhou sa začal narovnávať až sa kvet úplne rozvil na hladinu.

Deti mali so samotného pokusu nesmiernu radosť a výsledkom pokusu bolo okrem iného aj rozhovor o sile vody a o tom, ako by bolo možné využiť vlastnosti vody aj na environmentálne účely. Deti s diagnózou autizmus majú svoje vnímanie sveta a preto už len rozprúdenie rozhovoru na danú tému ich prebudená kreativita bolo pozitívum a ak by nezasiahol učiteľ pokus by opakovali dodnes......

 

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme jednoduchý pokus, prispôsobený možnostiam žiakov s autizmom a záverečnú diskusiu o vlastnostiach a využití vody ako zdroja energie."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie