Úvod Eko pexeso

Eko pexeso

Pridané: 17.01.12 Názov: Eko pexeso
Autor: Ing.Iveta Petíková
Škola: Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Košice 2 - Myslava

Predmety: Fyzika, Chémia, Biológia, Geografia, Dejepis, Občianska náuka, Prírodoveda, Etická výchova, Pracovné vyučovanie

Vek: 6+

Trvanie: do 10 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: fotografie, tvrdý papier, lepidlo, nožnice, štetec, pečiatka

Cieľ

U žiakov možno docieliť: poznatky - ako funguje školská "Eko hliadka" postoje - v čom môžu pomôcť " Eko hliadke" zručnosti - manuálne zručnosti pri výrobe pexesa

Metodický postup

 

Činnosť "Eko hliadky" je opísaná v module Škola v akcii.

Deti si vlastnoručne zhotovili pexeso, postupne navštevujú každú triedu na vhodných predmetoch a prezentujú činnosť "Eko hliadky" hravou a sebe typickou formou. V rámci hry upozorňujú na pozitíva a nedostatky v triede.

 


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Vzbudenie záujmu žiakov s diagnózou autizmu o danú problematiku je obdivuhodné. Aktivita je však príliš stručne popísaná."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie