Úvod Exkurzia v spaľovni odpadov spoločnosti Kosit a.s. Košice

Exkurzia v spaľovni odpadov spoločnosti Kosit a.s. Košice

Pridané: 18.01.12 Názov: Exkurzia v spaľovni odpadov spoločnosti Kosit a.s. Košice
Autor: Ing.Iveta Petíková
Škola: Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Košice 2 - Myslava

Predmety: Fyzika, Chémia, Biológia, Občianska náuka, Etická výchova, Pracovné vyučovanie

Vek: 6+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Exteriér

Pomôcky: ochranné prilby

Cieľ

Absolvovanie exkurzie ovplyvnilo celý chod školy v rámci správneho nakladania s odpadmi.

Metodický postup

 

V rámci zorganizovania exkurzie nie je potrebná veľká príprava. Po dohodnutí termínu nám spoločnosť vyšla v ústrety a zabezpečila nám vlastnú dopravu. Exkurzia spočívala v krátkej prednáške, malej súťaži a konkrétnej obhliadke spaľovne. Každá takáto osobná skúsenosť je pre deti prínosom a odzrkadlila sa v intenzívnejšom separovaní odpadu, čo ocenila hlavne naša pani upratovačka a náš veľmi precízny člen „Eko hliadky“ Peter, ktorý je zodpovedný za separovanie. Deti dostali od spoločnosti malé darčeky, ktoré im budú pripomínať, čo sa naučili na exkurzii.

 

 


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Exkurzie sú výborným spôsobom, ako prepojiť vyučovanie s praxou. Slabšou stránkou súťažného príspevku je stručný popis metodického postupu."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie