Úvod Úspory energie Bezmotorová loďka

Bezmotorová loďka

Pridané: 27.03.12 Názov: Bezmotorová loďka
Autor: Mgr. Denisa Kundrátová
Škola: ZŠ s MŠ Malčice, Malčice

Perex:
Je možné vymyslieť loďku, ktorá je ekologickejšia, tichšia a lacnejšie a pritom sa na nej človek veľa nenamaká. Áno- čo tak ako zdroj použiť obyčajnú sviečku?

Predmety:
Fyzika, Chémia, Biológia, Prírodoveda

Vek: 13+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: plechovka, sviečka, teplovzdušná pištoľ s lepidlom, silikón, tetrapak z mlieka, slamky

Cieľ:

Žiak vie využiť nadobudnuté poznatky z fyziky- premena skupenstva (kondenzácia a vyparovanie). U žiaka sa rozvíjajú jeho manuálne zručnosti.

Metodický postup:

prvou fázou realizácie tohto pokusu bolo zozbierať všetky možné informácie na internete. Spojili sme viacero teórií a pokusov a našli sme pre nás najjednoduchšiu a najlacnejšiu verziu.

Najdôležitejšou časťou bolo vyrobiť tzv. kotol. Z plechovky sme vyrobili potrubie, ktoré sme izolovali zo všetkých strán okrem jednej. Cez túto voľnú časť sme strčili dve slamky, ktoré sme do pliešku upevnil lepidlom. Celý pliešok aj so slamkami sme poriadne oblepili silikónom kvôli izolácii. Tento kotol aj so slamkami sme upevnili do vyrobenej loďky z kartónu. Vsadili sme do nej čajovú sviečku a položili sme ju na vodu. Po chvíli sa voda v kotli, ktorú sme tam predtým naliali, začne vyparovať ale keďže nemá kam uniknúť, para vyjde cez slamku von. Ale slamky sú ponorené v studenej vode, takže okamžite dochádza ku kondenzácii. Cez slamku sa naspäť nasaje voda a cez druhú vychádza para. Výsledkom je, že sa loďka začne pohybovať.

Naša loďka sa pohybovala len veľmi pomaly, čo bolo spôsobené technickými závadami. Aj keď sme celý kotol dôkladne izolovali, para si aj tak našla cestu von cez miesta kadiaľ nemala unikať. Do budúcnosti bolo lepšie použiť ešte lepší izolátor ako je silikón, a tým by sa loďka mala pohybovať rýchlejšie.


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Pozitívne hodnotíme použitie dostupných materiálov a aktívne zapojenie žiakov. Preberané učivo je vďaka pokusu vysvetlené názorne a zrozumiteľne. Žiaci sa učia pracovať aj s nezdraom, hľadať jeho príčíny a poučiť sa znich."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie