Úvod Rôzne Plastový smetník z odpadu zo školských lavíc

Plastový smetník z odpadu zo školských lavíc

Pridané: 26.03.12 Názov: Plastový smetník z odpadu zo školských lavíc
Autor: Ing. Stanislav Jurko
Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou

Perex:
Vytvorený smetník je pevnejší ako smetníky kúpené z obchodu. Je vhodný na použitie v našej školskej dielni.Pokus - výrobu je možné hocikedy zopakovať. 1.Vytvoril som hornú a dolnú otláčaciu drevenú šablónu smetníka.2.Žiaci vyrezali z odpadového plastu budúci smetník.Opracovali ho rašpľou a brúsnym papierom.3.Nahriatie plastového polotovaru. 4.Vytlačenie smetníka. 5.Zarovnanie vrchnej časti. 6.Obrúsenie hrán a vyleštenie vlhkou handričkou s kuchynským práškom. 7.Umytie a vytretie čistou handričkou.

Predmety:
Pracovné vyučovanie

Vek: 13+

Trvanie: do 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: učiteľom pripravená drevená šablóna na vytvarovanie smetníka ohýbaním plastu, gril,pílka, rašpľa, brúsny papier, kuchynský práškový čistiaci prostriedok

Cieľ:

práca na výrobku, rezanie, ohýbanie a brúsenie plastu vzťah k šetreniu

Metodický postup:

Dávnejšie som uvažoval o využití odpadového, polámaného termoplastu zo školských lavíc.

A teraz, pri zapojení sa do tejto súťaže o šetrení, nastala vhodná chvíľa na realizáciu.

Pomocou priamočiarej píly, pásovej brúsky, akuskrutkovača, šrúb som vytvoril šablónu. Tá bola aj vhodným nezvyčajným motivačným prostriedkom pre žiakov.

Pomocou predlohy žiaci vyrezali z odpadového plastu budúci smetník. Opracovali ho rašpľou a brúsnym papierom. Po krátkom nahriatí hornej a dolnej drevenej smetníkovej šablóny som žiakom predviedol dôkladnejšie a hlavne dlhšie ohrievanie pripraveného a opracovaného plastu. Následne som ho vložil do spodnej šablóny a najprv vytlačil rúčku smetníka. Po opätovnom ohriatí výrobku nad grilom som pokračoval vo vytláčaní spodnej rozšírenej časti smetníka. Na dotvarovanie som podľa potreby niekoľko krát zopakoval ohriatie výrobku - smetníka a následne som ho formoval. Žiaci pílkou a rašpľou zarovnali vrchnú časť smetníka. Obrúsili brúsnym papierom a nakoniec vyleštili vlhkou handričkou s kuchynským práškovým čistiacim prostriedkom. Celý smetník umyli a vytreli dosucha čistou handričkou.

Vytvorený smetník je pevnejší ako smetníky kúpené z obchodu. Je vhodný na použitie v našej školskej dielni. Pokus - výrobu je možné hocikedy zopakovať.


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme inšpiratívny, inovatívny, tvorivý prístup pedagóga, ktorý prácou navyše recykloval poškodené školské lavice a vysokou mierou do realizácie aktivity zapojil žiakov. V popise pokusu absentuje teoretický rozmer aktivity."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie