Úvod Rôzne Raketové auto

Raketové auto

Pridané: 01.03.12 Názov: Raketové auto
Autor: PaedDr. Milan Križan
Škola: Základná škola s materskou školou, Zborov nad Bystricou

Perex:
Budeme potrebovať: hračku-autíčko, PET fľaška, nožnice, prášok do pečiva, ocot. Postup: Na strechu autíčka prilepíme izolačkou PET fľašku. do jej uzáveru vyvrtáme nožnicami dierku v primere asi 0,5 cm do fľaše nasypeme aspoň 3 prášky do pečiva a potom nalejeme asi pol fľaše octu a rýchlo premiešame dierku v uzávere upcháme , fľašku pretrepeme a vozidlo nastavíme na štart teraz stači auto pustiť Ako to funguje: Reakciou prášku do pečiva a kyseliny octovej sa uvoľňuje značné množstvo bubliniek oxidu uhličitého,ktoré vytláčajú obsah fľaše von. Autíčko sa pohybuje vďaka zákonu akcie a reakcie.

Predmety:
Fyzika, Pracovné vyučovanie

Vek: 6+

Trvanie: do 10 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: Budeme potrebovať: hračku-autíčko, PET fľaška, nožnice, prášok do pečiva, ocot

Cieľ:

vedieť vysvetliť: Zákon akcie a reakcie, Newtonove pohybové zákony.

Metodický postup:

RAKETOVÉ AUTÍČKO

Vytvorenie skupín žiakov, ktorí budú bojovať so svojími autíčkami na raketový pohon v nasledovných kategóriách:

1. Najvyššia dosiahnutá rýchlosť

2. Najdlhší dojazd

3. Najlepšie riešenie a realizácia

Skupinová práca žiakov, výsledná demonštrácia, predvedenie a vysvetlenie bude ohodnotené známkou.

Popis pokusu

Na strechu autíčka prilepíme izolačkou PET fľašku. do jej uzáveru vyvrtáme nožnicami dierku v primere asi 0,5 cm do fľaše nasypeme aspoň 3 prášky do pečiva a potom nalejeme asi pol fľaše octu a rýchlo premiešame dierku v uzávere upcháme , fľašku pretrepeme a vozidlo nastavíme na štart teraz stači auto pustiť

Riešenie

Ako to funguje:
Reakciou prášku do pečiva a kyseliny octovej sa uvoľňuje značné množstvo bubliniek oxidu uhličitého,ktoré vytláčajú obsah fľaše von. Autíčko sa pohybuje vďaka zákonu akcie a reakcie.

Výstupom pokusu je vytvorená pomôcka, zdokumentovaná ukážka aj s vysvetlením.

PS: video spracovávalí žiaci samostane v rámci medzipredmetových vzťahov na informatike.


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Ide o vynikajúci, kvalitne popísaný a zároveň jednoduchý pokus na vysvetlenie fyzikálnych zákonov. Oceňujeme zapojenie všetkých žiakov vďaka súťaži vo viacerých kategóriách."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie