Úvod Rôzne Vzájomná premena energie

Vzájomná premena energie

Pridané: 17.01.12 Názov: Vzájomná premena energie
Autor: Mgr. Mária Novoveská
Škola: Základ.škola, Topoľová 8,, Nitra

Perex:
Cieľom je zábavnou a hravou formou vyrobiť pomôcky na demonštráciu zmeny energie, využiť pri tom vedomosti a zručnosti z viacerých predmetov.

Predmety:
Fyzika, Výtvarná výchova, Pracovné vyučovanie

Vek: 10+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda, Exteriér

Pomôcky: kancelársky papier A4, nožnice, farbičky na estetické dotvorenie, naklonená rovina, technický výkres na výrobu plte, 4 klinčeky, gumička (2 kusy), kladivo, zverák, pilka na drevo, mäkké drevo

Cieľ:

Cieľom je využitie medzipredmetových vzťahov ( technika - fyzika)pri názornej demonštrácii premeny energie.Žiaci rozvíjajú svoje zručnosti pri práci s drevom a papierom. Rozvoj tvorivosti, súťaživosti, predstavivosti, estetického cítenia, upevňovanie kolektívnych vzťahov.

Metodický postup:

Na hodinách techniky žiaci vyrobia pomôcky, ktoré budú môcť využiť na fyzike pri demonštrácii premeny energie.

Chodiaci papierový panáčik:

Postup: (obrazová príloha) - je menej náročný na čas i materiál.

1. hotového panáčika môžete esteticky dotvoriť

2. postavíte ho na naklonenú rovinu (naklonená kniha, zošit s tvrdým obalom, kartón a pod.)

3. pri jeho pohybe smerom dolu sa mení polohová energia na pohybovú

4. rýchlosť pohybu závisí od výšky roviny a drsnosti podložky

 

pozn.: Návod na výrobu panáčika si môžete pozrieť aj na internetovej adrese: http://www.infovek.sk/predmety/fyzika/expert/pokus01.htm

 

Drevená plť: (obrazová príloha - technický výkres)

1. žiaci podľa technického výkresu vyrobia model (môžu pracovať dvojice)

2. môžu si ho vyzdobiť a dotvoriť podľa svojich predstáv

3. deformačná potenciálna energia stočenej gumičky sa mení na kinetickú energiu, ktorá poháňa plavidlo dopredu. Jej veľkosť sa dá vypočítať ako mechanická práca, ktorú je teleso schopné vykonať pri navrátení gumičky do pôvodného tvaru pred deformáciou.

4. pri vhodných podmienkach (bazén, väčšia nádoba s vodou a pod.) je možné uskutočniť súťaž o najrýchlešie plavidlo

5. Žiaci môžu navrhovať aj iné spôsoby pohonu.


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Pokus hravou formu prezentuje žiakom vzájomné premeny energie. Oceňujeme vhodné zapojenie žiakov do prípravy pomôcok na pokus v rámci technických prác. Dokumentačnú hodnotu pokusu s lodičkou by zvýšilo pridanie videozáznamu."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie