Úvod Rôzne Urcovanie pH pody

Urcovanie pH pody

Pridané: 29.03.12 Názov: Urcovanie pH pody
Autor: RNDr., Viera, Glosová
Škola: Základná škola Tribečská, Topoľčany

Perex:
Je pôda kyslá?

Predmety:
Chémia, Biológia

Vek: 10+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda, Exteriér

Pomôcky: Pomôcky : miska, krčah, miska, sitko, univerzálny indikátorový papierik Biologický materiál :posekané listy červenej kapusty, univerzálny indikátorový papierik, pôda Chemikálie:destilovaná voda

Cieľ:

Cieľom je zistiť, či je pôda kyslá alebo zásaditá. Aká je miera jej kyslosti?

Metodický postup:

Pomôcky : miska, krčah, miska, sitko, univerzálny indikátorový papierik
Biologický materiál :posekané listy červenej kapusty, univerzálny indikátorový
papierik, pôda
Chemikálie :destilovaná voda


Pracovný postup
: nakrájané listy červenej kapusty vlož do misky a zalej horúcou
vodou. Listy nechaj vo vode hodinu. Výluh tmavofialovej farby z kapusty zlej do
krčahu. Potom si do dvoch kadičiek urob výluh pôdy destilovanou vodou. Nakoniec
do výluhov pridaj šťavu z kapusty a zisti pH. Zásaditosť aj kyslosť pôdy urči aj
univerzálnym indikátorovým papierikom.
Do dvoch kadičiek daj trochu pôdy a pridaj 50 ml destilovanej vody. Obsah kadičiek
premiešaj a nechaj pôdu usadiť. Urči pH roztoku. Ak výluh pôdy sčervenie pôda je
kyslá.


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme veľmi jednoduchý a efektívny chemický pokus, ktorý využíva dostupné zdroje. Na druhej strane však do budúcnosti odporúčame zapájať žiakov aj do inovatívnejších aktivít. Rovnako nie je zrejmé, do akej miery boli žiaci do pokusu zaangažovaní a či im bolo prepojenie medzi pokusom a šetrením energie v škole dostatočne objasnené."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie