Úvod Obnoviteľné zdroje energie Parabolické zrkadlo zohrieva vodu vo fľaši

Parabolické zrkadlo zohrieva vodu vo fľaši

Pridané: 29.03.12 Názov: Parabolické zrkadlo zohrieva vodu vo fľaši
Autor: Ing. Stanislav Jurko
Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou

Perex:
technika 8.ročník, téma: alternatívne zdroje energie, parabola so satelitného prijímača oblepená zrkadlovou fóliou zohrieva vodu vo fľaši

Predmety:
Pracovné vyučovanie

Vek: 13+

Trvanie: do 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: parabola so satelitného prijímača zrkadlová fólia stojan fľaša s vodou

Cieľ:

1.vyzdvihnutie významu a sily alternatívnych zdrojov a najmä energie získanej zo zrkadlovej paraboly; 2.recyklovanie starých vecí; 3.zopakovať brúsenie, narovnávanie a ohýbanie kovu;

Metodický postup:

1.Počas vyučovania sme zo žiakmi našej školy navštívili zberné surovina, kde sme výmenou za školou odovzdaný kovový šrot získali vyradanú, pokrivenú a zhrdzavenú paraboloidnú anténu ( nesprávne parabolu, ešte nesprávnejšie satelit). Zúčastnila sa 1.skupina 8.a o počte 14 žiakov.

2. Hneď po príchode do školy z nej žiaci odmontovali úchytný systém, kôli jej narovnaniu a prebrúseniu.

3. Uchytný systém žiaci viacerých tried a ročníkov najmä 7. 8. a 9. -tého ročníka na nasledovných hodinách rozobrali a viackrát prebrúsili brúsnym papierom.( striedavo 12 žiakov zo 7.ročníkov, 11 žiakov z 8.a)

4. Paraboloid sme narovnávali na veľkej kovadline a na podloženej ocľovovej platni pomocou kovového a plastového kladiva. ( 12 žiakov zo 7.ročníkov, 11 žiakov z 8.a a 5 žiakov zo školského klubu, ktorí mali krátky výklad o bezpečnosti v dielni a histórii kováčstva. )

5. 6 žiakov 8.a paraboloid viackrát prebrúsili brúsnym papierom.

6. Záverečné prebrúsenie brúsnym kotúčom - učiteľ za pomoci 2 žiakov 9.ročníka.

7. Natretie tenkou základnou farbou (5 žiakov 8.a ).

8. Natretie vrchnou farbou (4 žiaci 8.a + 2 žiaci 6.roč.).

9. Natretie vrchnou farbou učiteľom (tenké, zriedené vrstvy kvôli možnému opraskaniu farby pri  prípadnom náraze).

10. Pripevnenie časti úchytného systému kvôli "šrúbam pod budúcou fóliou".

11. Nalepenie zrkadlovej fólie učiteľom za pomoci  žiakov 9. -tého ročníka.

12. Školník zvaril stojan.

13. Prebrúsenie stojanu 3 chlapci 8.a, natretie farbou 3 dievčatá 8.a.

12. Učiteľ ohol drôt na držanie sklenenej banky s teplomerom.

13. Pripevnenie k podstave.

14.Nasmerovanie paraboloidu na slnko a zohriatie fľaše s vodou.

Zrkadlový paraboloid bude umiestnený v átriu našej školy viditeľný pre všetkých žiakov :) .

Pokus vykonaný v posledný deň uzávierky(omylom som uviedol v nahrávke dátum 21.3.2012, ozaj to bolo na poslednú chvíľu 28.3.2012 posledný deň na odovzdanie aktivít, dokončoval som ho do večera, možno preto aj som sa pomýlil). Dnes bolo zväčša zamrečené, občas sa ukázalo slnko, no ja som sa ho už ani symbolicky nedočkal. Spolu so žiakmi si počkáme na slnečnejšie a teplejšie počasie. :)

Variantou pokusu je skúška zapálenia papiera, alebo dreva, prípadne ohriatie, alebo upečenie jedla.

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Dôkladne pripravený a zdokumentovaný pokus, využitie druhotných surovín namiesto kupovania pomôcok, dobre premyslené ciele, aktívne zapojenie žiakov všetkých ročníkov od jednotlivých fáz prípravy až po realizáciu pokusu."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie