Úvod Zapojené školy Základná škola Apoštola Pavla

Základná škola Apoštola Pavla, Ul. Jura Janošku 11, Liptovský Mikuláš 031 01

Profil školy

Webová stránka školy:
apostolapavla.edupage.org

Mesto:
Liptovský Mikuláš

Adresa:
Ul. Jura Janošku 11,
Liptovský Mikuláš
031 01

Účasť školy v moduloch:

Výsledky školy:

Zoznam registrovaných učiteľov:

Zoznam príspevkov podľa modulov:

Škola v akcii
Škola nemá žiadne príspevky v tomto module
Moderné vyučovanie
Myšlienku šetrenia energie šírime v našej komunite – v našej triede
Myšlienky šetrenia energie šírime e-mailom našim známym
Myšlienku šetrenia energie šírime v našej komunite – v uliciach nášho mesta
Pokusy a videá
Škola nemá žiadne príspevky v tomto module

Účasť v celkovej súťaži

Ročník Účasť
Energia v našej škole škola sa celkovej súťaže nezúčastnila
Energia v našom meste škola sa celkovej súťaže nezúčastnila

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie