Úvod Myšlienku šetrenia energie šírime v našej komunite – v uliciach nášho mesta

Myšlienku šetrenia energie šírime v našej komunite – v uliciach nášho mesta

Pridané: 24.04.13 Názov: Myšlienku šetrenia energie šírime v našej komunite – v uliciach nášho mesta
Autor: Mgr. Eva Brčeková
Škola: Základná škola Apoštola Pavla, Liptovský Mikuláš

Predmety: Občianska náuka

Vek: 12+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Exteriér

Pomôcky: 3 druhy pripravených letákov, pútače, plagáty, fotoaparát

Cieľ

Utvrdiť v žiakoch správny postoj k spotrebe energie jej šetrením a šírenie tejto myšlienky ďalším ľuďom prostredníctvom kampane.

Metodický postup

Záverečnou aktivitou vrámci projektu Energia v našom meste bola samotná kampaň v podobe pochodu mestom Liptovský Mikuláš, vďaka ktorému sme šírili osvetu šetrenia energiou náhodným okoloidúcim prostredníctvom letákov a pútačov, plagátov.

 

Dĺžka trvania: 2 hod (+ 1 hod prípravy)

Dátum: 23. 04. 2013

Miesto: centrum Liptovského Mikuláša

Počet rozdaných letákov: 300 ks

Počet zapojených žiakov: 13

 

Rozdávali sme 3 druhy letákov, ktoré sme si sami vyrobili (formát A5):

1. typ letáku: Tipy ako šetriť energiu - Ekologické využívanie    elektrosportrebičov.

2. typ letáku: Tipy ako šetriť energiu - Kúrenie.

3. typ letáku: Tipy ako šetriť energiu - Osvetlenie, varenie.

 

Samotná účasť na tak podnecujúcom projekte bola pre nás nesmiernou výzvou, nakoľko takejto aktivite sme sa na škole venovali prvýkrát.

Do realizácie kampane – pochodu mestom sme šli  s malými obavami  ako to vôbec dopadne. Keď sme vyšli do ulíc, zmocnila sa nás neistota no pri prvých pozitívnych reakciách ľudí na prijímanie letáčikov, úsmevy okoloidúcich a  trúbenie áut deti posmelili. Ani sme nepredpokladali, že letáčiky sa tak chytro minú a deťom sa táto forma bude tak páčiť. Odmenou za perfektne odvedenú prácu bolo pre deti pozvanie na zmrzlinu :).


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Na tejto aktivite sa nám páči hlavne jej myšlienka šírenia v komunite. Veľmi pekný nápad, aktívna práca žiakov pre široký okruh ľudí, vzdelávanie,ktoré vedie k aktivizmu. Otázny je však praktický dopad a do budúcnosti by bolo lepšie prepojiť danú aktivitu viac s témou."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie