Úvod Neprehliadnite Pozrite si videozáznam z Vedeckej šou Tajomstvo energie

Pozrite si videozáznam z Vedeckej šou Tajomstvo energie

Ak ste nestihli ani jednu zo štyroch Vedeckých šou alebo si ju chcete opäť užiť, tu nájdete jej videozáznam.

Vedeckú šou Tajomstvo energie pútavou formou popularizuje vedu medzi žiakmi základných škôl. Atraktívnym programom Vedeckej šou, obľúbeným medzi žiakmi českých základných a stredných škôl, sprevádza britský vedec Michael Londesborough, známy z relácie Českej televízie Port, ktorý svoje pútavé rozprávanie v plynulej češtine dopĺňa názornými ukážkami plnými efektných explózií a nevšedných fyzikálnych javov.


Viac informácií o šou 

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie