Úvod Energia v škole PC učebňa

Miestnosť: PC učebňa

Rozšírené vyhľadávanie | Najnovšie | Najstaršie | Abecedne
Najlepšie hodnotené | Najviac sa páči

Časová náročnosť EO
Finančná náročnosť EO
Šiestaci - naši mladí energetici

Žiaci 6. ročníka v spolupráci s tretiakmi v priebehu jedného mesiaca porovnávali teplotu v triede, v ktorej sú zastarané netesniace okná, s teplotou v učebni, kde sú zabudované plastové okná, pri rovnakej termoregulácii výhrevných te...

Autor: Mgr.Darina Drusová  Škola: ZŠ sv. Dominika Savia Mesto: Dubnica nad Váhom Pridané: 19 Január 2012   Hodnotenie: Páči sa: 1541x

 

O nás bez nás

Ukázať všetkým efektívnejšie vyučovanie hodín informatiky na jednom vyučovacom týždni bez zapnutých počítačov....

Autor: Mgr. Lenka Paľová  Škola: ZŠ, Ul. T. J. Moussona, Michalovce Mesto: Michalovce Pridané: 16 Január 2012   Hodnotenie: Páči sa: 1521x

 

Ekohliadka v akcii

Aktivita "Ekohliadka v akcii"bola založená na vyhlásení súťaže o najekologickejšiu a najšetrnejšiu triedu. Po zverejnení súťažných pravidiel a podmienok súťaže bola zriadená školská ekohliadka, ktorá denne bodovala a monitorova...

Autor: Mgr.Darina Drusová  Škola: ZŠ sv. Dominika Savia Mesto: Dubnica nad Váhom Pridané: 26 December 2011   Hodnotenie: Páči sa: 1637x

  «Začiatok | Predch 1 2 3Ďalej | Koniec»

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie