Úvod Energia v škole Jedáleň Elektrožrúti v akcii

Elektrožrúti v akcii

Pridané: 29.03.12 Názov: Elektrožrúti v akcii
Autor: PaedDr. Milan Križan
Škola: Základná škola s materskou školou, Zborov nad Bystricou

Perex:
Hľadanie spotrebičov, ktoré v najväčšej miere ovplyvňujú spotrebu elektrickej energie v škole.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
0.00 kWh

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Výpočet: Počet trubíc neónov cca 900 ks Spotreba 1 trubice = 0,016 kWh Spotreba 900 ks za hodinu: 900 . 0,016 =14,4 kWh Cena za 1 kWh = 0,12€/kWh Elektrické spotrebiče premieňajú energiu. Koľko energie premenia, závisí od toho, na ako dlho ich zapneme a taktiež na tom, ako rýchlo premieňajú energiu. To, ako rýchlo niečo premieňa energiu nazývame príkon (P). Príkon P sa meria vo wattoch (W). Príkon udáva každý výrobca na štítku výrobku. Množstvo elektrickej energie (elektriny) E, ktorú sme spotrebovali, vypočítame násobením príkonu P v kilowattoch a času t v hodinách. E=P . t Cena za prevádzku jednej hodiny svietenia na škole: 14,4 kWh . 0,12€/kWh = 1,728 € Ak svietime 2 hodiny denne, platíme 1,728 € .2 hod = 3,456 €/deň Ak svietime 1,5 hodiny denne, platíme 1,728 €.1,5 hod = 2,592 €/deň Záver: Ak sledujeme spotrebu denne, tak tam sa ceny žiakom zdali zanedbateľné, ale zaujímavé údaje boli ak to vynásobili počtom pracovných dní. a) Spotreba pri 2 hod: 3,456 €/deň . 22 dní = 76,032 € b) Spotreba pri 1,5 hod: 2,592 €/deň . 22 dní = 57,024 € (ušetrené 19,008 €/mesiac) Ak by sme šetrili celý školský rok, ušetríme sumu 190,08 €, čo už pre žiakov bol celkom zaujímavý údaj. Pričom žiakom treba zdôrazniť, že ušetrené peniaze sú za ušetrenú polhodinu denne, ak by bol rozdiel väčší aj ušetrená suma je väčšia.

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
21 deň/dní

Východiskový stav

Realizačný tím
učitelia, žiaci,

Riešenie

 

 

Motivácia: V súčasnosti sa neustále spomínajú v rôznych médiách ceny za energie. Môže ovplyvniť aj bežná trieda výslednú spotrebu energií v škole? Ak môže, treba vedieť ako a reálne ukázať, že to ide. Ceny za energie neustále stúpajú a ak je možné prečo by aj škole nemohla na takýchto položkách ušetriť, stačí iba sledovať zariadenia, ktoré energiu potrebujú a na škole sa ich tiež dá nájsť dosť.

Postup: Na hodinách Techniky sú témy, ktoré sa zameriavajú aj napr.: na ekonomický chod domácnosti. Pri tejto téme sme sa zamerali na elektrické spotrebiče, ktoré sú na škole a rátali sme.

Na svietenie používame na našej škole neóny, ktoré majú buď 1 alebo 2 trubice. Máme 17 tried v každej sa nachádza 18 neónov s 2 trubicami a 2 s jednou trubicou, dokopy 38 trubíc v triede. Medzi ďalšie zariadenia, ktoré žiaci na škole našli boli: dataprojektory (14), počítače (46), multifunkčné zariadenia (2), rýchlovarná kanvica, v kuchyni konvektomat, kuchynský robot, mikrovlnka, v škôlke LCD, a i.

Žiaci si vytvorili tabuľky do ktorých si vpisovali potrebné údaje o spotrebičoch: Názov, Príkon, čas používanie za deň a týždeň, Spotrebovaná energia.

Vyhodnotenie: Zo získaných údajov žiaci vypočítali, ktorý spotrebič má najväčšiu spotrebu energie za týždeň. Vyšla im celkom zaujímavá vec, ktorú si neuvedomujú, že ak máme na škole cca 900 neónových trubíc (len v jednej triede ich je 38)a aj keď majú malú spotrebu (iba 0,016 kWh) tak pri takom počte sa spotreba navyšuje a cena za energiu stúpa pri každej minúte, ktorú svietia nadarmo.

Ušetrenie energie ak znížime svietenie s cca 2 hodín denne na 1,5 hodiny denne.

Ďalšie využitie EO

Ďalšie využitie: na hodinách Fyziky: téma Energia, práca, výkon, Náuky o spoločnosti, téma hospodárenie v domácnosti.

Komunikácia EO


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme spôsob, akým boli žiaci zapojení do aktivity rovnako ako poukázanie na šetrenie elektrickej energie celkovo. Opatrenie by mohlo byť doplnené reálnym plánom do budúcnosti, ako a za akých podmienok túto energiu šetriť, prípadne vyčíslením jeho efektívnosti."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie