Úvod Problémový projekt - vizitky pre hliadky EnergoPátrači

Problémový projekt - vizitky pre hliadky EnergoPátrači

Pridané: 13.03.12 Názov: Problémový projekt - vizitky pre hliadky EnergoPátrači
Autor: Ing. Stanislav Jurko
Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou

Predmety: Informatika

Vek: 13+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: zoznam všetkých 40 členov hliadok: moderne_77_zoznam.docx ukážka vytvorená učiteľom: moderne_77_ukazka---ziacka-hliadka.docx

Cieľ

- utvrdenie poznatkov o tvorbe hromadnej korešpondencie - uvedomenie si výhod hromadnej korešpondencie vo worde - uvedomenie si významu súťaže o šetrení energie na škole

Metodický postup

1.stanovenie hlavného cieľa

a) hromadné vytvorenie vizitiek pre EkoPátračov  

b) výhody, nevýhody 

2.upresnenie cieľa - akým programom vizitky žiaci vytvoria, žiakov som naviedol napríklad na možnosť vytvorenia on line vizitky, použitia free programov na vizitky.

Ukázal som im  vytvorené vizitky vo worde napr. v súbore: moderne_77_ukazka-ziacka-hliadka.docx

3.riešenie projektu - žiaci našli nasledovné možnosti:

a)vytvorenie vizitiek on line na stránke: http://www.businesscardland.com/home/

b) free program na tvorbu vizitiek z internetu

c) word-hromadná korešpondencia

3.1. samotné vytvorenie vizitiek hromadnou korešpondenciou vo worde pomocou sprievodcu v slovenskom jazyku.

4.hodnotenie

Učiteľ pochválil najaktívnejších žiakov, vybral  dve najlepšie práce. Niektorí žiaci začali úlohu rýchle riešiť online programom, no úlohu nedokončili pre všetkých 40-tich žiakov každému s jeho menom; iný podobne skončili pri free programe.

Výber bol ohodnotený v duchu nasledovného:

on line tvorba vizitiek  plus : 1.rýchle vytvorenie ,mínus :   1. obmezené vzory, 2. bez databázy, 3. vizitky len s rovnakým menom - nutné prepisovať meno a priezvisko.

free programom: plus:  1.zdarma mínus:  1.v cudzom jazyku, nie je hromadným vytvorením

word 97 - hromadná korešpondencia  plus: 1. známe prostredie, 2. slovenčina,  3. množstvo grafických nástrojov, 4. existencia sprievodcu pri tvorbe vizitiek, 5. možnosť vytvorenia databázy rôznych mien, mínus: 1. cena wordu

 

 

 

 

 


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Predpokladáme, že táto aktivita je predovšetkým súčasťou väčšieho projektu o úsporách energie na škole, sama osebe totiž so šetrením energie nesúvisí, je skôr formálnou záležitosťou. Výhodou je angažovanosť žiakov a prepojenie témy s vyučovaním informatiky, chýba však interaktívny a inovatívny rozmer úlohy."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie