Úvod Energia v škole Zborovňa Svietime lepšie a lacnejšie

Svietime lepšie a lacnejšie

Pridané: 28.03.12 Názov: Svietime lepšie a lacnejšie
Autor: Mgr. Valéria Kocúrová
Škola: ZŠ, Ul. T. J. Moussona, Michalovce, Michalovce

Perex:
Zistiť, akú úsporu vyjadrenú v € i v kWh dosiahneme v škole výmenou klasických žiaroviek za úsporné žiarivky v školskej jedálni a na chodbách školy.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
7.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Za 100 žiariviek škola zaplatila 100 x 5 € = 500 €. Každá žiarivka za 8000 hodín spotrebuje 352 kWh elektrickej energie, čo je spolu 352 x 100 = 35 200 kWh. Každá kWh stojí 0,14 €, teda spolu 35 200 x 0,14 = 4 928 €. Celkové náklady na žiarivky počas doby životnosti sú spolu: 4 928 + 500 = 5 428 €. Počas obdobia svietivosti žiariviek potrebujeme osem násobne viac žiaroviek, teda 800 kusov. 800x0,50= 400 €. Pri nákupe žiaroviek by sme ušetrili 100 €. Jedna žiarovka spotrebuje počas doby životnosti 1 200 kWh elektrickej energie. Výpočet: 800 x 1 200 = 960 000 kWh x 0,14 = 134 400 € za 8 000 hodín. K uvedenej sume pripočítame ešte cenu za nákup žiaroviek a dostaneme celkové náklady na žiarovky: 134 400 + 400 = 134 800 €. V úvode sme vypočítali, že sa svieti asi 5 mesiacov, čo je 150 dní po 3 hodiny, spolu 450 hodín. Udávané žiarivky by mali vydržať 8 000 : 450 = 17,78 rokov. Ročné finančné náklady na žiarivky sú:5428 : 17,78 = 305,30 € Ročné finančné náklady na žiarovky sú: 134 800 :17,78 = 7 581,50€. Rozdiel ako vidíme je v tisíckach eur. Ostáva nám len veriť, že sa to naozaj takto prejaví v spotrebe elektrickej energie.

Finančná náročnosť EO
500 EUR

Časová náročnosť EO
2 deň/dní

Východiskový stav
Naša škola podobne ako väčšina základných škôl na Slovensku bojuje hlavne počas jesenných a zimných mesiacov s vysokými finančnými platbami za elektrickú energiu a plyn, na čo často nepostačujú pridelené normatívne finančné prostriedky a tak sa snažíme šetriť, kde sa dá.Dúfame, že naše rozhodnutie prinesie očakávané výsledky

Realizačný tím
učitelia, žiaci, školník,

Riešenie

Zníženie spotreby elektrickej energie na osvetlenie je určite dobrou cestou k ochrane životného prostredia, lebo energia, ktorá sa ušetrí, sa nebude musieť vyrobiť. Väčšina elektrickej energie sa v dnešnej dobe vyrába hlavne tým najhorším  spôsobom - pálením. Splodiny tepelných elektrární zamorujú životné prostredie sírou, arzénom, kyslými dažďami a inými splodinami, ktoré okrem ovzdušia sekundárne zamorujú i vodné zdroje a pôdu (a teda sa dostávajú i do vody a potravín, ktoré konzumujeme).

V jedno popoludnie žiaci zo záujmového útvaru " Plávanie v matematike" čakali na začiatok krúžku a tak sa dievčatá prechádzali po chodbe. Pred zborovňou na chodbe zbadali na rebríku uja školníka ako zberá kryty zo žiaroviek, žiarovky vyberá a vymieňa ich za iné. " Čo ujo školník, všetky odrazu vyhoreli? pýtajú sa dievčatá. "Ale čoby vyhoreli. Rozhodli sma sa šetriť elektriku a tak meníme obyčajné žiarovky za šetriace," odvetil školník. Všetečnica Anna, ktorá má stále na všetko odpoveď sa spýtala: " Myslíte, že sa to oplatí? Koľko tým škola ušetrí? A ujo nebolia vás ruky, keď ich tak dlho držíte hore? Koľko máte tých žiaroviek ?" Školník odpovedal, že zatiaľ 100, ale on veru nevie aká bude úspora. Do školy chodil už veľmi dávno, robí čo mu povedali a že ak ich úspora zaujíma, chodia do školy, nech ju teda vyrátajú a môžu mu prísť povedať, koľko by to malo byť.

Anna zlanárila ďalších členov krúžku, rozdelili si úlohy a išli do učebne informatiky hľadať potrebné údaje. Tie, ktoré zistili, boli naozaj zaujímavé: Výmenou tradičnej 100 W žiarovky za kompaktnú žiarivku dokážeme ušetriť ročne až okolo 12 EUR . Úspora je vypočítaná za predpokladu, že svietime priemerne 3 hodiny denne. Dievčatá potom zistili, že 30 žiaroviek bolo vymenených v školskej jedálni, kde sa vydávajú obedy od 11:20 hod. do 14:15 hod., teda asi 3 hodiny. Bez prestávky sa svieti približne od polovice októbra do polovice marca ( 5 mesiacov ). Ostatné žiarovky boli vymenené na chodbách a v zborovni. Predpokladajme, že v zborovni sa svieti tiež 3 hodiny denne v rovnakých mesiacoch ako v školskej jedálni ( 12 žiaroviek ). Na chodbách je to určite aspoň o hodinu dlhšie, lebo aj neskoro popoludní, keď už skončí  činnosť v ŠKD, tety upratovačky musia ešte upratať ( 58 žiaroviek ).

 

Naše klasické žiarovky boli 40 W. žiarivky s tou istou svietivosťou 11W. Cena žiarovky je          0,50 €, cena žiarivky je 5 €. Výrobca udáva životnosť žiaroviek asi 800 hodín, u žiariviek až 8000 hodín, čo je desať násobne viac. Spotreba elektrickej energie za životnosť žiarovky je udaná 1200kWh,  u žiarivky 352 kWh.

Zistili sme, že cena elektrickej energie je 0,14 € / kWh. Z tejto ceny budeme vychádzať pri riešení našej úlohy. Skúsine si vypočítať, koľko škola zaplatí počas životnosti žiarivky za klasické žiarovky a náklady porovnáme.

 

Ďalšie využitie EO

informatika - vyhľadávanie informácií na internete, matematika - výpočty, delenie čísel, výpočty priemeru, fyzika - fyzikálne veličiny, environmentálna výchova - šetrenie elektrickou energiou,

Komunikácia EO

formou hlavnej nástenky Zelenej školy, kde bola uvádzaná aktivita spropagovaná, cestou rodičovských združení - informácia pre rodičov, cez hospodársku správu oznámenie pre zriaďovateľa,


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Výmena klasických žiaroviek za úsporné žiarivky je bezpochyby zmysluplnou aktivitou šetriacou energie v škole. Čo je však potrebné do budúcnosti dopracovať je prepojenosť projektu na výchovno-vzdelávaciu činnosť žiakov, interaktivitu a podporu ich kritického myslenia."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie