Úvod Energia v škole Zborovňa Baterkománia /výtvarne aktivity a hry, happening/

Baterkománia /výtvarne aktivity a hry, happening/

Pridané: 27.03.12 Názov: Baterkománia /výtvarne aktivity a hry, happening/
Autor: Mgr. Adriana Václavková
Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou

Perex:
Zber starých použitých bateriek. žiaci zberali a prinášali do školy staré použité baterky. Zrazu ich bolo veľmi veľa, deti nosili a nosili. Dokonca ich to tak nadchlo,že sme to nazvali BATERKOMÁNIOU. V čase zberu a kopenia, deti zistili, že manipuláciou s baterkami vznikaju zaujímave kompozície. Estetické, až provokujúce k ďalším výtvarným aktivitam.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
50.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Úspora spočíva v tom, že sme si urobili galériu v škole takže sme neplatili vstupné.

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
3 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
Zistila som, že deti začinajú byť ľahostajné voči prostrediu v ktorom žijú. Nevšímajú si obyčajné veci, krásno. Nesnívajú svoj sen.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, rodičia,

Riešenie

Na našej škole sa realizuje zber starých použitých bateriek. žiaci zberali a prinášali do školy staré použité baterky. Zrazu ich bolo veľmi veľa, deti nosili a nosili. Dokonca ich to tak nadchlo,že sme to nazvali BATERKOMÁNIOU. V čase zberu a kopenia, deti zistili, že manipuláciou s baterkami vznikaju zaujímave kompozície. Estetické, až provokujúce k ďalším výtvarným aktivitam. V priestoroch školy sme usporiadali výtvarnú výstavu, spojenou s happeningom. Všetko sme dôkladne fotili a kamerovali. Snažili sme sa zachytiť náš "zázračný sen", ktorý sa už nikdy nezopakuje. Kombinovali sme manipulácie a výtvarné inštalácie s bodyartom. Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť, nielen pre žiakov. bolo to čarovné. Veľmi zaujímavé je do toho zakomponovať hudbu a svetelné efekty.

Ďalšie využitie EO

Vo vyučovacom procese využiteľné na výtvarnej výchove,výchove umením, estetike, etike.

Komunikácia EO

Prezentácia pred rodičmi a žiakmi školy.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Zbieranie starých batérií je veľmi prospešná vec, ich využitie na hodinách výtvarnej výchovy je netradičné a nápadité. Z aktivity však nie je možné identifikovať akým spôsobom a či vôbec sa táto činnosť premieta na rozvoji kritického myslenia detí a na ich pochopení konceptu ochrany životného prostredia a šetrenia energiou."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie