Úvod Energia v škole WC + sprcha Úspora el. energie pri použití rôznych typov žiaroviek na soc. zariadeniach

Úspora el. energie pri použití rôznych typov žiaroviek na soc. zariadeniach

Pridané: 17.01.12 Názov: Úspora el. energie pri použití rôznych typov žiaroviek na soc. zariadeniach
Autor: Mgr. Mária Pekárová
Škola: Základná škola J. Kollára, Banská Štiavnica

Perex:
-Zistenie spôsobu osvetlenia v sociálnych zariadeniach. -Z internetu naštudovanie moderného spôsobu osvetlenia. -Vypočítanie nákladov na výmenu klasických žiaroviek za halogénove žiarovky.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
4600.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
-Z internetu sa zistilo že 4 halogénové žiarovky majú dávať úsporu 16.10€ ak sa sveti denne cca. 3hod po obdobie 1 roka , tak na 18 miestností soc. zariadení by sa mala získať úspora 16.10€.18=290€ °-1ks halogénovej žiarovky stojí 64€ -Celkové naklady na zakúpenie 72ks by mali byť 72.64=4600€

Finančná náročnosť EO
4600 EUR

Časová náročnosť EO
3 týždeň/týždňov

Východiskový stav
-Osvetlenia v sociálnych zariadeniach je nevyhovujúce. -Klasické žiarovky sa v obchodoch už nepredávajú. -Chýbajúce osvetlenie po ich vypálení.

Realizačný tím
žiaci,

Riešenie

1. Po rozdelení do skupín sa zistil počet sociálnych zariadení na škole , ich počet je 18

2. V jednom sociálnom zariadení sú použité 4 klasické žiarovky: 60W

3. Vyhladanie informácií o moderných spôsoboch osvetlenia

4. Najvýhodnejšie by bolo nahradiť klasické žiarovky halogénovými žiarovkami , lebo sú úspornejšie a majú dlhšiu životnosť ako kompakté žiarovky

5. Počet kusov halogénových žiaroviek: 18.4=72

Ďalšie využitie EO

Na hodinách techniky a fyziky v tematickom celku Energia v prírode,technike a spoločnosti. Zaujať kladný postoj k opatreniam vedúcim k úsporám energie. Žiaci tvorivo využívajú poznatky na vypracovanie projektu. Naučia sa prezentovať a obhájiť svoj projekt.

Komunikácia EO

Vo forme PowerPoint prezentácie.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Nápad s návrhom opatrenia je veľmi dobrý, po realizácii môže priniesť škole skutočnú úsporu. Bolo by vhodné opatrenie doplniť o ďalšie aktivity žiakov a zapojiť do energetického opatrenia ďalšie subjekty zo školy či miestnej komunity."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie