Úvod Energia v škole Trieda Učíme sa ekologicky!

Učíme sa ekologicky!

Pridané: 20.03.12 Názov: Učíme sa ekologicky!
Autor: Mgr. Kornélia Kimijanová
Škola: Zakl. škola F. E. Scherera, Piešťany

Perex:
Ukázať všetkým, ako šetriť elektrickú energiu na školách.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
130.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
3 deň/dní

Východiskový stav
Každodenný chaos v škole.To pozná asi každý.Niektorí si dopisujú zabudnuté domáce úlohy,iní zasa nestíhajú prísť načas do triedy. Keď ten rozruch ako tak stíchne, všetko sa začne rovnako. Decká vylezú na chodbu a prvé čo urobia je to, že zasvietia svetlo a keď zazvoní zvonec a je čas ísť do triedy, nikoho nenapadne aby svetlo zhasol.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, školník,

Riešenie

 

1.Zbytočné svietenie na chodbách.

Každodenný chaos v škole.To pozná asi každý.Niektorí si dopisujú zabudnuté domáce úlohy,iní zasa nestíhajú prísť načas do triedy. Keď ten rozruch ako tak stíchne, všetko sa začne rovnako. Decká vylezú na chodbu a prvé čo urobia je to, že zasvietia svetlo a keď zazvoní zvonec a je čas ísť do triedy, nikoho nenapadne aby svetlo zhasol.

Žiaci na hodine fyziky aj vo svojom voľnom čase urobili výpočet, koľko by mohla škola ušetriť, keby sa na chodbách nesvietilo cez zimné obdobie čo predstavuje 60 školských dní.

príkon žiarivky......40W

počet svietiacich žiariviek.....80ks

čas svietenia....45min

cena za 1kWh......0.21E

Žiaci vypočítali, že zbytočným svietením na chodbách by mohla škola  by škola mohla ušetriť asi 45E.

2.Zatiahnuté žaluzie v triedach.

altKeď zazvoní a žiaci dobehnú do triedy,automaticky zasvietia svetlá.Ani jedného nenapadne pozrieť sa na okná a zdvihnúť zatiahnuté žaluzie.Musíme uznať, že niekedy nás na tento prehrešok upozornia vyučujúci.Aj takto sa dá ušetriť!

Žiaci sa pohrali s číslami a zistili:

jedna trieda....38žiariviek

počet tried …..6

zbytočné svietenie......28hodín

Škola by mohla ušetriť v tomto prípade približne 48E.

alt3.Svietenie cez prestávky.

Hodina končí a v triede neostane ani noha. Každý niekam uteká a

školské svetlá naďalej svietia.Tak či tak, je to zbytočné.

Výpočtom sa žiaci presvedčili, že by sa mohlo ušetriť 37E.

4.Výmena žiariviek s menším príkonom.

Doteraz sme riešili to, že žiaci nešetria dostatočne elektrickou energiou.Ale prišli sme na to, že ak by školník postupne vymieňal 40W žiarivky za 36W bola by to tiež zaujímavá úspora.

Realizácia projektu:

sčítanie tried

zistenie príkonu žiariviek u školníka

zistenie platby za 1kWh

sčítanie žiariviek

rozdelenie žiakov do skupín

 

Ďalšie využitie EO

Na hodiny fyziky si žiaci pripravujú kvalitné prezentácie na rôzne šetrenie energie.

Komunikácia EO


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Z teoretického hľadiska ako súčasť niektorých vyučovacích predmetov skutočne zaujímavá aktivita a nápad. Na zváženie je však miera bezpečnosti a komfortu pri uplatňovaní opatrení, najmä v zimných mesiacoch. Z kalkulácie nie je zrejmé, o aké časové obdobie sa jedná."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie