Úvod Energia v škole Trieda Oprava školských lavíc - odkladací plastový priestor

Oprava školských lavíc - odkladací plastový priestor

Pridané: 08.03.12 Názov: Oprava školských lavíc - odkladací plastový priestor
Autor: Ing. Stanislav Jurko
Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou

Perex:
Oprava 1 lavice: 1.vyuč. hodina: * žiaci odstránili poškodený plast, ** odstránili zbytky nitov. 2.vyuč. hodina: * žiaci vymerali 4 príchytné miesta na prinitovanie plastu, ** vyvŕtali 4 otvory v novom plaste vŕtačkou, *** na jednu lavicu žiaci prinitovali 2 plastové dosky so 4 otvormi teda celkom 8 nitov DIN660 5x30

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
797.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Náklady na opravu 9 lavíc: | Ak by sme kúpili 9 nových lavíc: cena 1 nit DIN660 5x30... 0,18 € | cena 1 lavice(50-150€) priemer.100 € cena 1 plastovej dosky .. 5,00 € | cena 9 nových lavíc ...........900 € 9x8=72 nitov ........0,18x72= 12,96 € | (ceny lavíc boli nájdené na internete) 18 plast.dosiek ......18 x 5= 90,00 € | spolu........................102,96 € | ušetrenie v čase opravy vychádza: 900 € - 103 € = 797 €

Finančná náročnosť EO
103 EUR

Časová náročnosť EO
18 deň/dní

Východiskový stav
Popraskaný a polámaný plastový odkladací priestor.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy,

Riešenie

1. Lavice opravovali žiaci 7.b v priebehu prvého polroku v školskom roku 20112012,  od septembra do januára. Celkove sa opravilo 9 lavíc. Oprava spočívala v nahradení starého plastu odkladacieho priestoru novým.

2. Lavice sa opravili počas 15 vyučovacích hodín.

3. Tempo opravy bolo spočiatku pomalšie. Oprava 1 lavice vychádzala na 2 vyučovacie hodiny.

Vždy počas prvej hodiny: 1) žiaci odstránil poškodený plast,

2) odstránenie nitov,

Počas druhej hodiny : 3) žiaci vymerali 4 príchytné miesta na prinitovanie plastu,

4) vyvŕtanie 4 otvorov v novom plaste ručnou alebo akumulátorovou vŕtačkou

5) na jednu lavicu žiaci prinitovali 2 plastové dosky so 4 otvormi teda celkom

8 rozklepávacích hliníkových nitov s polguľatou hlavou

4. Neskôr žiaci stihli opraviť jednu lavicu len počas 1 vyučovacej hodiny.

 

Náklady na opravu 9 lavíc: |      Ak by sme kúpili 9 nových lavíc:

cena 1 nit DIN660 5x30.........  0,18 €               |    cena 1lavice ..........(50-150€) priemerne 100 € cena 1 plastovej dosky .........  5,00 €               |   cena 9 nových lavíc ..............................900 €

9x8=72 nitov ..................0,18x72= 12,96 €     |

18 plastových dosiek ..........18 x 5= 90,00 €     |

spolu ..........................................102,96 €

 

ušetrenie v čase opravy: 900 € - 103 € = 797 €

* ceny nových lavíc boli nájdené na internete

Ďalšie využitie EO

7.ročník - druhy a vlastnosti plastov - odstránenie poškodenej plastovej dosky - vŕtanie do plastu - druhy a vlastnosti kovov - nitovanie

Komunikácia EO

najaktívnejší žiaci boli slovne pred spolužiakmi pochválení: - učiteľom Techniky počas opráv - triednou učiteľkou na triednickej hodine


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme zameranie sa na konkrétnu vec, ktorá škole ušetrila nemalé finančné prostriedky a žiakom ukázala ďalší zo spôsobov šetrenia životného prostredia. Nejasným zostáva prepojenie na úsporu energií."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie