Úvod Energia v škole PC učebňa Ekotruhličenie /recyklobox/

Ekotruhličenie /recyklobox/

Pridané: 27.03.12 Názov: Ekotruhličenie /recyklobox/
Autor: Mgr. Adriana Václavková
Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou

Perex:
Výtvarná aktivita /recyklovanie/, ako urobiť z ničoho/odpad/ - niečo /krásne, estetické krabice, boxy,truhlice/.Druhotné využitie separovaného odpadu, konkrétne - kartónov, krabíc a plastových fliaš.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
90.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Vyrobili sme 10 truhlíc, každá má hodnotu cca 10 eur, takže 10x10 je 100 eur. Získali sme hodnotu 100 eur z toho náklad na materiál bol 10 eur. Ušetrili sme 90 eur.

Finančná náročnosť EO
10 EUR

Časová náročnosť EO
1 týždeň/týždňov

Východiskový stav
Keďže učím výtvarnu výchovu, po nástupe do práce som sa rozhodla urobiť si prehľadný poriadok v kabinete, vo veciach, pomôckach.Všade bolo všetkého priveľa a veci nemali miesto, keďže to boli prevažne drobnosti.Zistenie bolo o to vačšie, že som v tom nebola sama. Krabice na uloženie drobností pomohli aj kolegom, žiakom a iným.Na škole sa vždy zíde uložný box, krabica- veci sa deťom prestali len tak povaľovať - všetko už má svoje miesto.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, školník, cdgallery Prešovcdgallery Prešov

Riešenie

Začiatok bol jednoduchý na škole bol zber starého papiera, no nie kartónov. A čo s nimi? istý čas sme ich zhromažďovali vo výtvarníckom kabinete, ale keď nám prerástli cez hlavu, vynašli sme sa. Dnes už spríjemňujú priestory školy, sú z ních rôzne truhličky, ozdobné krabičky.úložné boxíky. Školník nám pomáhal a vyčleňoval nám zo zberu rôzne krabičky a kartóny, PET fľaše, vrchnáky. Deti krabice natierali akrylovými farbami, následne na ne priliepali tavnou pištoľou rôzne časti vystrihované z PET fliaš. Esteticky a výtvarne krabice dotvárali, zbytkami starych tapiet, vrchnakmi.Pre lepšiu manipuláciu a kvalitu truhlíc, sa hotové výrobky ešte lakovali.

Ďalšie využitie EO

Vo vyučovacom procese sa dá táto aktivita začleniť do predmetov: Výtvarná výchova, výchova umením,estetika, technika, svet práce,dejepis.

Komunikácia EO

Prezentovanie možné všade, aj využitie je všestranné. Môže sa nainštalovať ako výtvarná výstava v spojení s vernisážou


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Zrealizovaná aktivita je veľmi zaujímavá, kreatívna a deťom určite blízka. K jej širšiemu významu a skutočnej úspore energií by mohlo prispieť rozšírenie aktivít smerom k rozvoju nielen tvorivého, ale aj kritického myslenia žiakov."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie