Úvod Energia v škole PC učebňa oprava stoličiek v počítačovej učebni - plast nahradil menčester

oprava stoličiek v počítačovej učebni - plast nahradil menčester

Pridané: 08.03.12 Názov: oprava stoličiek v počítačovej učebni - plast nahradil menčester
Autor: Ing. Stanislav Jurko
Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou

Perex:
1.V staršej počítačovej učebni po rokoch užívania stoličiek došlo k ich zničeniu a potrebe opravy. Čalúnenie stoličiek bolo pôvodne plastové. Bolo nahradené príjemnejším menčestrovým, ktoré už v lete nespôsobuje potenie a v zime nechladí. Spoluiniciátorom bol pán riaditeľ Mgr. Miroslav Petrov, ktorý učí aj predmet Technika. Vyšiel nám v ústrety pri preplatení nakúpeného materiálu zo školských peňazí. 2.Opravu sme realizovali na hodinách Techniky. Opravu prevádzali zručnejší žiaci viacerých t

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
77.00 ine

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
12 nových stoličiek by stálo: náklady na opravu: 9x sivé stoličky 8,90€ = 81,01€ 6m2 menčestru po 4€ = 24€ 3x čierne stoličky 8,49€ = 25,47€ 6m2 peny3mm po 0,59€ = 3,54€ spolu 105,48€ 3x pripínačky po 0,50€ =1,50€ veľa trpezlivosti .........?€ 28,04€

Finančná náročnosť EO
28 EUR

Časová náročnosť EO
7 deň/dní

Východiskový stav
potrhané koženkové sedadlá a operadlá, prehnuté nohy stoličiek,

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy,

Riešenie

 

1.V staršej počítačovej učebni po rokoch užívania stoličiek  došlo k ich zničenie a potrebe opravy.  Čalúnenie stoličiek bolo pôvodne plastové. Bolo nahradené príjemnejším menčestrovým, ktoré už v lete nespôsobuje potenie a v zime nechladí. Spoluiniciátorom bol pán riaditeľ Mgr. Miroslav Petrov, ktorý učí aj predmet Technika. Vyšiel nám v ústrety pri preplatení nakúpeného materiálu zo školských peňazí.

2.Opravu sme realizovali na hodinách Techniky. Opravu prevádzali zručnejší  žiaci viacerých tried, hlavne žiaci 7., 8. a 9.-tých ročníkov. Dozor a často aj aktívnou účasou prispel učiteľ  Techniky Ing. Stanislav Jurko.

3.Neopraviteľné ohnuté a polámané hliníkové stoličky, sme odovzdali do zberných surovín.

4.Zničené časti čalúnenia sme nahradili novým a pripli pripínačkami. Výsledky sú na fotografiách. Chcelo to veľa trpezlivosti a času. Ale oplatilo sa.

 

Ďalšie využitie EO

Technika - oprava v domácnosti 8.ročník

Komunikácia EO

mená žiakov, ktorí opravili stoličky sú na zadnej strane operadla


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Veľmi užitočné opatrenie, oceňujeme iniciatívu v šetrení majetku školy. Pozitívnym je tiež fakt, že sa na aktivite zúčastnili žiaci z viacerých ročníkov. Chýba však vysvetlenie, do akej miery sú tieto opatrenia energetické, akým spôsobom ušetria energiu."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie