Úvod Energia v škole PC učebňa Šetrenie na našej škole

Šetrenie na našej škole

Pridané: 29.03.12 Názov: Šetrenie na našej škole
Autor: Ing. Stanislav Jurko
Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou

Perex:
súhrn činností na našej škole poeticky

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
0.00 ine

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
1 deň/dní

Východiskový stav
všetky naše aktivity

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník,

Riešenie

kopnutie múzou

Ďalšie využitie EO

Komunikácia EO

bude na našom LCD monitore pri vchode


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Opatrenie úspešne prispieva k propagácii úsporných opatrení v širšom zmysle slova. Bolo by zaujímavé rozšíriť ho o ďalšie aktivity a o výpočet reálnej úspory."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie