Úvod Energia v škole Jedáleň Vdýchnuť veciam nový život /umelecká recyklácia/

Vdýchnuť veciam nový život /umelecká recyklácia/

Pridané: 26.03.12 Názov: Vdýchnuť veciam nový život /umelecká recyklácia/
Autor: Mgr. Adriana Václavková
Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou

Perex:
Umelecká recyklácia - naše recyklačné aktivity sa začali objavom v starom sklade. Objavila som staré, nepotrebné, polámané stoličky, ktoré už čakala iba likvidácia/spálením?/. Veľmi ma zaujal ich tvar, spomenula som si na dtstvo, keď sme u babičky na takých sedávali. Ihneď som bola plná nadšenia, vdychnúť stoličkám nový život- tak sa začala naša cesta obnovy, objavovania, experimentovania.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
140.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Kreatívne sme upravili a zrekonštruovali 6 stoličiek. Na zakúpenie jednej novej stoličky by škola potrebovala asi 25 eur, takže na 6 stoličiek 25x6 je 150 eur. my sme použili 10 eur, naša úspora je 140 eur.

Finančná náročnosť EO
10 EUR

Časová náročnosť EO
1 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
Umelecká recyklácia - naše recyklačné aktivity sa začali objavom v starom sklade. Objavila som staré, nepotrebné, polámané stoličky, ktoré už čakala iba likvidácia/spálením?/. Veľmi ma zaujal ich tvar, spomenula som si na dtstvo, keď sme u babičky na takých sedávali. Ihneď som bola plná nadšenia, vdychnúť stoličkám nový život- tak sa začala naša cesta obnovy, objavovania, experimentovania.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, školník,

Riešenie

Inšpirácia- upratovanie skladu- staré nepotrebne, zabudnuté stoličky,tvoriace smutnu kompozíiu. v hlave skrsol nápad, urobiť zo starých nové /recyklovať/ možno nie účelné, ale krásne obdivované, dych vyrážajúce. Staré stoličky sme s pomocou školnika vyprostili zo skladu a preniesli do školských drevodielni na následnú opravu. Ziaci s vyučujúcimi ich postupne na technike skladali, opravovali, brúsili, lepili, natierali. natrete stoličky/zvolili sme pestré pastelové farby/sme na hodinách výtvarnej výchvy  originálne dotvárali vystrihovanými ornamentami zo zbytkov tapiet.

Ďalšie využitie EO

Veľmi zaujímavo sa dá táto aktivita začleniť do viacerých predmetov vyučovacieho procesu. My sme to použili v predmete technika, svet práce, výtvarná výchova, výchova umením, estetika.

Komunikácia EO

Prezentácia formou, inštalácie hotovych umeleckých objektov pred žiakmi a rodičmi školy, prezentácia na stránke školy,formou výstavy, spojenej s vernisážou.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Originálny a kreatívny nápad vyžadujúci šikovnosť všetkých, ktorí sa do aktivity zapojili. Renovácia zdanlivo nepoužiteľných vecí iste prispieva k úsporám na škole a podporuje žiakov v šetrení rôznymi spôsobmi."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie