Úvod Energia v škole Exteriér školy Žochárova doprava

Žochárova doprava

Pridané: 14.03.13 Názov: Žochárova doprava
Autor: RNDr., Viera, Glosová
Škola: Základná škola Tribečská, Topoľčany

Perex:
Cieľom tejto aktivity bolo zmapovať polohu a okolie školy vzhľadom na dopravné komunikácie a dopravné uzly, zistiť spôsob dopravy žiakov našej školy na vyučovanie, navrhnúť riešenie bezpečnej dopravy žiakov do školy, ktoré bude priateľské k životnému prostrediu.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
0.00 ine

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
2 týždeň/týždňov

Východiskový stav
Momentálne je doprava žiakov do školy chaotická a miestami nebezpečná (iba jeden prechod pre chodcov). Počet áut, ktoré denne vozia žiakov do školy je tiež enormný.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, rodičia,

Riešenie

Žiaci mali za úlohu nasledujúce kroky:

*Zmapovať polohu a okolie školy, vzhľadom na dopravné komunikácie a dopravné uzly,
*Zistiť aktuálny počet žiakov našej školy a analyzovať ich podľa lokality ich bydliska,
*Zistiť spôsob dopravy žiakov našej školy na vyučovanie a určiť preferovaný spôsob ich dopravy,
*Analyzovať dopravnú situáciu v blízkom okolí našej školy z hľadiska bezpečnosti žiakov,
*Navrhnúť riešenie bezpečnej dopravy žiakov do školy,
*Navrhnúť riešenie, ktoré bude priateľské k životnému prostrediu.

Pri ich realizácii využívali:

*Dotazník pre žiakov našej školy,
*Pozorovanie a skúmanie dopravnej situácie v okolí našej školy,
*Štatistické údaje vedenia školy,
*Tvorba tabuliek a grafov,
*Práca v teréne – fotografovanie dopravnej situácie, sledovanie a zaznamenávanie,
*Práca s internetom.

Výsledkom bola prezentácia s návrhom opatrení, ktoré by mali dopravnú situáciu pri škole vylepšiť. So svojimi návrhmi plánujú ďalej navštíviť p. primátora a vedúceho odboru životného prostredia MsÚ. Pani riaditeľku by radi navštívili s nápadom vyhlásiť jeden deň v mesiaci ako DEŇ BEZ ÁUT.

Ďalšie využitie EO

Aktivita sa dá realizovať ako súčasť hodín zemepisu či v rámci environmentálnej výchovy na hodinách chémie a biológie

Komunikácia EO

Výsledky práce chlapcov boli zatiaľ prezentované prostredníctvom školského časopisu. So svojimi návrhmi plánujú ďalej navštíviť p. primátora a vedúceho odboru životného prostredia MsÚ. Pani riaditeľku by radi navštívili s nápadom vyhlásiť jeden deň v mesiaci ako DEŇ BEZ ÁUT.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Prínosom projektu je hlavne detailné riešenie problematiky bezpečnej ekologickej dopravy žiakov do školy, priateľnému k životnému prostrediu. V rámci projektu však chýba prepojenie s konkrétnym energetickým opatrením."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie