Úvod Energia v škole Exteriér školy Deň nenakupovania

Deň nenakupovania

Pridané: 19.12.12 Názov: Deň nenakupovania
Autor: Mgr. Lenka Paľová
Škola: ZŠ, Ul. T. J. Moussona, Michalovce, Michalovce

Perex:
Je toľko vecí, ktoré nepotrebujeme. /Sokrates / Tento Sokratov výrok veľmi výstižne charakterizuje dnešného človeka. Častokrát si niečo kúpime v obchode len preto, že to chceme a nie preto, že to naozaj potrebujeme. Touto aktivitou sme chceli pripomenúť členom našej školskej komunity, ale aj obyvateľom mesta, že 3O.november je Deň nenakupovania.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
0.00 ine

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
1 deň/dní

Východiskový stav
Život ľudí v dnešnej dobe predstavuje jeden veľký kolotoč. Práca, nákupy, práca doma, honba za majetkom, práca, nákupy a takto dookola. Kým niekedy si išli ľudia oddýchnuť a poprechádzať sa do prírody, dnes idú relaxovať do nákupných centier. Musia veľa pracovať, aby si mohli dovoliť všetko. Všetko, hoci to všetko pre svoj život vôbec nepotrebujú. Presne takto to je aj v našom okolí. Mladé ekologičky sa preto rozhodli vo svojom okolí zorganizovať propagáciu Dňa nenakupovania.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, ostatní zamestnanci školy, rodičia, obyvatelia mestaobyvatelia mesta

Riešenie

Deň nenakupovania sme sa rozhodli zrealizovať v niekoľkých fázach. Najskôr sme pripravili propagačné a osvetové letáčiky o danom dni. Málokto vedel, že existuje aj takýto deň - Deň nenakupovania, 30. november.

Pre žiakov školy bola pripravená rozhlasová relácia a infostánok o konzumnom spôsobe života, o zbytočných nákupoch ap.

Pre rodičov žiakov školy bol v rámci triednych schôdzok ZRPŠ pripravený príhovor, aby sa pridali k nám a v daný deň nešli nakupovať, ale aby sa venovali svojej rodine.

Poslednou aktivitou bol útok mladých ekologičiek na obchodné centrá v meste. Vybrali sa pred nákupné obchody a prihovárali sa nakupujúcim. Boli sme nemilo prekvapení. Ľudia nemali záujem o takúto propagáciu. Každý sa tváril, že jeho sa niečo také netýka. Nemali záujem s nami na danú tému diskutovať. Všetci sa kamsi ponáhľali.

Našli sa aj takí, ktorí nemohli ísť nakupovať dovnútra obchodu, prehľadávali len odpadkové koše vonku - pred obchodným centrom. Tým sa s nami hovoriť chcelo.

Koho ešte naša aktivita zaujala, boli tety predavačky. Tie by takýto aspoň jeden deň v mesiaci brali, aby si oddýchli.

Dievčatá - mladé ekologičky boli sklamané. Nie vždy sa stretnú s takýmto prístupom ľudí. Čo nás ale veľmi teší, že v daný deň sme pred obchodnými centrami nestretli rodičov našich žiakov /tých poznáme, nakoľko sme malá komunita školy/. Žeby si zobrali naše slová k srdcu? Veríme, že áno. 

Aj tu sa nám potvrdilo, že výchova človeka musí začať v škole a v každom veku.

V Deň nenakupovania sme strávili 4 hodiny pred 4 obchodnými reťazcami v našom meste. Nebolo možné zrátať počet oslovených ľudí, lebo nechceli spolupracovať.

Čo povedať na záver. Aj takáto negatívna skúsenosť a nie veľmi vydarená aktivita má svoje plusy.

Dievčatá na vlastnej koži zistili, ako je ťažké presadiť dobrú vec, mali možnosť vidieť aj iný spôsob nakupovania /v odpadkovom koši /. 

Správanie okoloidúcich sa im nepáčilo. Verím, že na základe tejto skúsenosti zmenia svoj postoj k životu.

Ďalšie využitie EO

tvorba plagátov a informačných materiálov na hodine informatiky, príprava infostánku na záujmovom útvare Mladý ekológ, na hodinách etickej výchovy, geografie a biológie rozobrať problematiku dobrovoľnej skromnosti

Komunikácia EO

EO bolo prezentované formou návštev ekologičiek na ZRPŠ v jednotlivých triedach, boli rozvešané letáky o tomto dni v škole a jej blízkom okolí, v školskom rozhlase bola odvysielaná rozhlasová relácia, pred obchodnými centrami v meste boli infostánky pre verejnosť


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Upriamenie pozornosti žiakov a verejnosti na konzumné správanie spoločnosti a myšlienku dobrovoľnej skromnosti je nepochybne prínosom, chýba však prepojenie na opatrenie, ktoré by prinieslo skutočné a cielené šetrenie energie. Táto aktivita preto nespĺňa parametre energetického opatrenia, hoci jej prínos a myšlienka sú veľmi sympatické. Viac informácií a inšpirácie je možné nájsť aj v Krátkej príručke o energii na stránkach platformy."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie