Úvod AlterEnergo

AlterEnergo

Pridané: 29.03.12 Názov: AlterEnergo
Autor: RNDr., Viera, Glosová
Škola: Základná škola Tribečská, Topoľčany

Predmety: Fyzika, Chémia, Biológia

Vek: 12+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda, Exteriér

Pomôcky: Projektor, zabezpečenie exkurzie

Cieľ

Cieľom bolo rozšíriť žiakom poznatky o využívaní obnoviteľných zdrojov na Slovensku ako im aj na živo ukázať ako takéto technológie fungujú v praxi

Metodický postup

Na hodinu fyziky boli prizvaný špecílny hostia - Ing. Peter Káčerík a Ing. Štefan Sokol zo spoločnosti Alter Energo, a.s. Táto spoločnosť sa zaoberá montážou, rekonštrukciou a údržbou vyhradených technických elektrických zariadení, ich testovaním, meraním, analýzou a kontrolou. Firma sa takisto podieľa na výskume a vývoji v oblasti prírodných a technických vied.

Interaktívna prednáška sa viedla v zmysle pátrania po bezpečnom a trvalo udržateľnom zdroji energie, čo v súčasnosti predstavuje jednu z najväčších výziev ľudstva. Prednášajúci tiež podotkli že je otázne, koľko energie potrebujeme a či ju dokážeme získať z obnoviteľných zdrojov všetku.

Druhá časť aktivity spočívala v návšteve solárnej elektrárne vo Veľkých Dvoranoch. Žiaci tak mali možnosť prvý krát vidieť slnečnú elektráreň z blízka. Veľmi ochotný páni Káčerík a Sokol ukázali žiakom riadiaciu miesnosť ako aj vysvetlili skladbu solárnych panelov a proces akým sa energia zo slnka dostáva až k domácnostiam (viď prílohy).


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Exkurziu aj diskusiu považujeme za prínosnú a zaujímavú zážitkovú aktivitu, ktorá však nevyžaduje žiadnu aktívnu účasť zo strany žiakov, ktorí vlastne viac-menej iba pasívne počúvajú, ako je tomu na klasickej vyučovacej hodine. Otázna je aj miera pozornosti žiakov, zapamätateľnosť informácií z prednášky a ich aplikácia v praktickej situácii."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie