Úvod Výpočet odhaleného plytvania a ušetrenia po zásahu EnergoPátračov

Výpočet odhaleného plytvania a ušetrenia po zásahu EnergoPátračov

Pridané: 29.03.12 Názov: Výpočet odhaleného plytvania a ušetrenia po zásahu EnergoPátračov
Autor: Ing. Stanislav Jurko
Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou

Predmety: Fyzika, Matematika, Informatika, Pracovné vyučovanie

Vek: 13+

Trvanie: do 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: 5 príkladov vytvorených na základe reálnych zistení hliadok EnergoPátrači dataprojektor, počítač, interaktívna tabuľa

Cieľ

výpočet spotreby elektrickej energie kladný postoj k šetreniu elektrickej energie

Metodický postup

Po sčítaní zistených nedostatkov v šetrení EnergoPátračmi som zostavil 5 príkladov vhodných na precvičenie výpočtu spotreby elektrickej energie v 9.ročníku na predmete Fyzika.

Veľký dôraz sa kládol na prípravu príkladov.

Výpočet precvičila so žiakmi učiteľka fyziky Mgr. Magdaléna Malatová.

 

Zostavené príklady a spôsob výpočtu je prehľadne popísaný v súbore moderne_78_Vpoet-zistenho-plytvania-elektriny-v.docx

 

 


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme spôsob využívania informácií, ktoré ekohliadky nazbierali, a vyvodzovanie záverov o príčinách a riešeniach problémov. Napriek tomu, že bola aktivita zameraná skôr na výpočty ako na získavanie a uplatňovanie informácií o energii, prepája viaceré predmety, aktivizuje žiakov a jej výstupy sú dobre zapamätateľné."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie