Úvod Energia trochu inak

Energia trochu inak

Pridané: 05.01.12 Názov: Energia trochu inak
Autor: Mgr. Mária Novoveská
Škola: Základ.škola, Topoľová 8,, Nitra

Predmety: Fyzika, Chémia, Informatika, Geografia, Etická výchova

Vek: 12+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: odborné časopisy, diagramy znázorňujúce podiel energetických zdrojov na výrobu vo svete a na Slovensku, IKT, encykolpédie

Cieľ

1. Naučiť žiakov pracovať v tíme 2. Výchova ku kolektívnej zodpovednosti 3. Vedieť využívať a spájať poznatky z rôznych vyučovacích predmetov 4. Rozvoj tvorivosti a estetického cítenia 5. Prebudiť záujem o prírodovedné predmety

Metodický postup

Projektu predchádzala exkurzia v jadrovej elektrárni v Mochovciach. V rámci vyučovacích hodín žiaci vyjadrovali svoje názory a myšlienky, ktoré nadobudli počas exkurzie. Zároveň si pripravili referáty o alternatívnych zdrojoch a iných spôsoboch výroby energie. Na krúžku "Fyzika pre náročných" navrhovali a vyrábali rôzne modely turbín, veterných mlynov a iných fyzikálnych pomôcok. Zaujímavou a hravou formou realizovali rôzne pokusy, ktoré potom prezentovali spolužiakom na vyučovacích hodinách.

Kladne možno hodnotiť i zapojenie a pomoc rodičov a rodinných príslušníkov pri príprave projektov, čo vedie k upevňovaniu rodinných vzťahov a efektívnemu využívaniu voľného času detí.


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Exkurzia, ktorá je vhodne ukončená aktivitami na rozvoj viacerých zručností. Metodický materiál však žiadnu z týchto aktivít bližšie nepopisuje."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie