Úvod (NE) RISKUJ s Energiou

(NE) RISKUJ s Energiou

Pridané: 20.12.11 Názov: (NE) RISKUJ s Energiou
Autor: Mgr. Denisa Kundrátová
Škola: ZŠ s MŠ Malčice, Malčice

Predmety: Fyzika, Chémia, Biológia, Prírodoveda

Vek: 12+

Trvanie: do 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: dataprojektor, počítač, tabuľa

Cieľ

Žiak vie využiť nadobudnuté poznatky o energii, zábavnou a nenásilnou formou si vie osvojiť dané poznatky a využívať ich v praxi.

Metodický postup

 

Motiváciou je samotná súťaživosť žiakov. Žiaci sa rozdelia do skupín a zvolia si vlastný názov skupiny. Učiteľ zapíše názvy na tabuľu. Žiaci vidia na tabuli Power Pointovu prezentáciu, vďaka ktorej si po skupinách volia tému a počet bodov, ktorý za danú otázku môžu získať. Skupina sa môže poradiť a potom odpovie. Ak je odpoveď správna, učiteľ zapíše danej skupine pridelený počet bodov. Ak je odpoveď nesprávna, možnosť odpovedať dostane nasledujúca skupina v poradí. na konci súťaže, keď sa minú všetky otázky, učiteľ spočíta body jednotlivých skupín a víťazná skupina dostáva jednotky.


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme, že aktivita má zábavnú formu, je opakovateľná a použiteľná aj pre ďalšie skupiny žiakov a že deti nabáda k vzájomnej spolupráci. Otázna je účasť žiakov na príprave sútaže, je vhodné, aby aj do tejto časti aktivity boli deti aktívne zapojené."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie