Úvod Veci okolo nás

Veci okolo nás

Pridané: 30.04.13 Názov: Veci okolo nás
Autor: Mgr. Lenka Hudecová
Škola: Základná škola, Lieskovec

Predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Výtvarná výchova, Matematika, Prírodoveda, Pracovné vyučovanie

Vek: 6+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: dataprojektor, notebook, pracovné listy na MAT, SJL, logické úlohy. tajničky, hlavolamy, obrázky a názorné ukážky elektrospotrebičov minulosti a súčastnosti - žehlička, rádio, práčka.., výtvarnícke potreby, knihy encyklopédie

Cieľ

Rozvíjanie kľúčovej kompetencie k učeniu - tímová spolupráca, pozície v tíme a zodpovednosť, zamýšľať sa nad problémom a formulovať vlastné názory a postoje..rozvíjanie kľúčovej kompetencie k riešeniu problémov - obhajobu vlastných postojov a rozhodnutí,rozvoj zručnosti, logiky, predstavivosti, vytvorenie finálneho produktu krok po kroku. Osloviť k hodnotám verejnosť a zamýšľať sa nad problematikou ekológie prostredníctvom inovatívnych metód a foriem vzdelávacieho procesu.

Metodický postup

V našej škole  mávame  piatkové  vyučovanie v daltonských blokoch. Jeden sme mali  o energii a elektrospotrebičoch. Bol zaujímavý tým, že bol spoločný pre štvrtákov a prvákov. Žiaci sa naň veľmi tešili a niektorí sa naň aj vopred pripravili a poprinášali rôzne starodávne  elektrospotrebiče. Čo bola aj výborná úvodná motivácia pre žiakov. Prvá úloha pre žiakov znela: Zobrať si z kôpky papierik a porozmýšľať aký elektrospotrebič je na ňom zobrazený. Potom bolo ich úlohou nájsť správnu dvojicu. Napr. Stará žehlička – nová žehlička. Tieto dvojice si žiaci zároveň pripínali na tabuľu. Spoznať dnešné elektrospotrebiče – bolo pre nich ľahké, ale tie starodávne – s tým mali väčší problém. Správnosť priradenia obrázkov si mohli skontrolovať s prezentáciou vyučujúcej. Bolo zábavné pre nich zistiť ako veci vyzerali kedysi. Šikovní žiaci nás oboznámili s tým, čo doma vo svojich knihách, či encyklopédiách našli o elektrospotrebočoch a čo ich zaujalo. Po úvode nasledovala ďalšia úloha pre žiakov, a to z puzzlí zložiť názov firmy. Firmy preto, lebo kažká skupina predstavovala jednu elektrospotrebiteľskú firmu. Po poskladaní obrázku vznikli firmy  s názvami: ŽEHLIČKA, KÁVOVAR, MIXÉR, VARNÁ KANVICA a FÉN. Potom nasledovali povinné úlohy s pracovnými listami, ktoré pripravili pani učiteľky. Všetko, čo mali žiaci zvládnuť bolo napísané na tabuli. A keďže deti pracujú podľa daltonských pravidiel už istý čas pracovali samostatne a išlo im to veľmi dobre. Niektorím, ktorí potrebujú občas poradiť, ochotne pomohli spolužiaci, či pani učiteľky. Hotové práce si žiaci špendlíčkom  značili na nástenke.

Po usilovnej samostatnej práci  si doplnili  chýbajúcu energiu.

No a nasledovala tímová práca na projekte. Úlohou bolo vymyslieť zo starého elektrospotrebiča  nový, modernejší energeticky úspornejší, šetrný k prírode a čo možno najviac využiteľný. Také niečo ako tri v jednom – multifunkčný elektrospotrebič budúcnosti. Všetci sa vo firmách pustili do tvorivej práce, každý prispel niečím zaujímavým, vymýšľali a vytvárali originálne multifunkčné elektrospotrebiče.  Na záver si svoje práce odprezentovali. Niektorí vymysleli aj veselé básničky k svojmu výrobku:

 firma  VARNÁ KANVICA :           

 • Každé ráno všetkým známo, budík zvoní, svetlo svieti. V kanvici sa voda varí, nech sa nám deň vydarí!                                                     

  firma  ŹEHLIĆKA :                                                                    

•Keď nevieš koľko je hodín, keď Ti je teplo, keď chceš ušušiť tričká, .... Na to všetko je tu multifunkčná žehlička.

  firma  MIXÉR :                                                                                                         

  •Ja som prístroj 7 v jednom, rád pomôžem Ti vo všetkom. Hudbu pustím, keď sa nudím, o pol šiestej Ťa zobudím.

firma KÁVOVAR :                                                                                                     

  •Ja Ti kávu uvarím a ráno Ťa zobudím. Kamošovi zazvoním, žiarovkou Ti posvietim.

Odučili a vypracovali: Mgr. Mareková Mariana a Mgr. Zastková SlavkaMateriály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Veľmi zaujímavý spôsob učenia, spojením rôznych typov úloh a praktických vecí. Oceňujeme samostatnú tvorivú prácu žiakov a výborný nápad spojenie 2 ročníkov a vyučovanie v blokoch. Na druhej strane nám chýba konkrétny dopad do budúcnosti a konkrétne výstupy k téme."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie