Úvod Mesto v budúcnosti

Mesto v budúcnosti

Pridané: 02.04.13 Názov: Mesto v budúcnosti
Autor: Mgr. Katarína Karaffová
Škola: Základná škola J.A.Komenského, Kolárovo

Predmety: Výtvarná výchova, Prírodoveda

Vek: 8+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: výkresy, farby, lepidlo, špajle, osobný počítač, fixky, farebný papier

Cieľ

Cieľom aktivity bolo, aby si deti vytvorili predstavu ako má vyzerať "mesto v budúcnosti". V tomto meste žijú aj oni. Tu sa rozumne nakladá s prírodnými zdrojmi. Využívajú sa len obnoviteľné zdroje energie: - slnko, vietor, voda.

Metodický postup

Postup realizácie aktivity:

Deťom pani učiteľka porozprávala, aby si predstavili, ako by mali vyzerať "mestá v budúcnosti". Mestá, ktoré využívajú len obnoviteľné zdroje energie. Deti postavili podľa svojich predstáv "mesto v budúcnosti". Sú tu budovy s fotovoltaickými článkami, škola, zeleň, ľudia a obnoviteľné zdroje energie. Deti nazvali mesto: "Mesto v budúcnosti". Žiaci pracovali v troch skupinách. Nakreslili a napísali výhody a nevýhody obnoviteľných zdrojov energií.

Vyhodnotenie:

Žiaci pozvali starších rovesníkov a predstavili im svoj projekt. Vybrali za najlepšie slnečnú energiu. Kráľovská koruna sa dostala na hlavu kráľa. Na záver źiaci ponúkli svojich kamarátov sladkou odmenou. Deti boli hodnotené aj známkou.

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme, že deti samé navrhovali mestá, pri čom o tom museli uvažovať. Ide o pekný, zábavný a náučný nápad, ktorý je prezentovaný starším spolužiakom. Škoda, že sa to realizovalo iba na jednom predmete."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie