Úvod Separovaný zber a recyklácia

Separovaný zber a recyklácia

Pridané: 14.03.13 Názov: Separovaný zber a recyklácia
Autor: RNDr., Viera, Glosová
Škola: Základná škola Tribečská, Topoľčany

Predmety: Chémia, Biológia, Prírodoveda

Vek: 10+

Trvanie: do 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: absolvovanie besedy a exkurzie, internet

Cieľ

Žiaci mali za úlohu vytvoriť powerpointovú prezentáciu o poznatkoch, ktoré získali na besede so zástupkyňou odboru životného prostredia MsÚ a následnej návštevy Dotrieďovacieho dvora.

Metodický postup

Žiaci absolvovali besedu a exkurziu a mali za úlohu vytvoriť prezentáciu z toho, čo sa naučili, čo ich zaujalo. Výsledok bol veľmi pekný, deti dokonca odfotili nádoby na separovaný zber odpadu v blízkosti svojho a bydliska a obrázky použili aj v práci.

Túto prácu potom prezentovali následne aj v triedach, ktoré sa nezúčastnili exkurzie/ besedy.


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Prezentácia je veľmi zaujímavá a náučná, téma je celkovo dobre spracovaná vo forme exkurzie, besedy a prezentácie žiakov. Nevýhodou je slabé prepojenie na školu, chýba zakončenie s nápadom a jeho následnou realizáciou žiakmi. Do budúcnosti tiež odporúčame doplniť príspevok obsažnejšou dokumentáciou."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie