Úvod videoklip

videoklip

Pridané: 28.03.12 Názov: videoklip
Autor: Mgr. Martin Jankech
Škola: Základná škola Holubyho, Piešťany

Predmety: Hudobná výchova, Výchova umením

Vek: 6+

Trvanie: do 10 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: žiadne

Cieľ

vytvorenie videoklipu k diskusnej relácii Paľba

Metodický postup

tvorba videoklipu

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Domnievame sa, že v tejto aktivite prevládal dôraz na formu pred obsahom. Chýba popis aktivity, metodické a iné materiály, dokonca i téma diskusnej relácie."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie